00 387 50 220 920 kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba Понедјељак – Петак 7.00h - 15.00h

Sve novosti

Invalid date

Poziv poslovnim subjektima za učešće u projektu ''Moja porodica 3+''

U cilju pokretanja projekta ''Moja porodica 3+'' pozivamo sve zainteresovane poslovne subjekte sa područja opštine Mrkonjić Grad, da uzmu učešće u realizaciji projekta „Moja porodica 3+“.

Cilj projekta Moja porodica 3+''  je pružanja podrške i omogućavanja lakšeg života višečlanih porodica i ohrabrenja onih koji imaju dvoje djece da prošire svoje porodice, a što je važan faktor u borbi protiv bijele kuge i za porast nataliteta.

Projekat se odnosi na porodice sa troje i više djece, od kojih je bar jedno maloljetno, koje bi putem kartica „Cijena minus za 3+“, ostvarile privilegije i popuste u poslovnim subjektima na području opštine Mrkonjić Grad. 

Opština Mrkonjić Grad već je započela prikupljanje podataka i formiranje baze podataka porodica sa troje i više djece, a projekat je uspješno realizovan u predhodnoj godini pa vas pozivamo da uzmete učešće i u 2024. godini.

Ovim putem pozivamo sve poslovne subjekte sa područja opštine Mrkonjić Grad, da budu učesnici i naši partneri u ovom Projektu da zajedno sa Opštinom Mrkonjić Grad, koja bi bila potpisnik ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji o popustu sa poslovnim subjektima, pomognu porodicama sa troje i više djece, kroz smanjenje troškova njihovog kućnog budžeta.

U planu je izrada kartica pod sloganom „Cijena minus za 3+“, koje bi bile personalizovane i koje bi se odnosile na popuste u prodajnim objektima hrane, obuće, odjeće, zdravstvenih usluga i dr., a iste bi važile za jednu kalendarsku godinu.

Na privrednim subjektima je da sami odrede visinu popusta koji odobravaju nosiocima kartica, a Opština Mrkonjić Grad će kroz ugovore o poslovno tehničkoj saradnji regulisati svoje učešće u sredstvima za te namjene.

U nadi da ćete prepoznati značaj ovog Projekta i da ćete se istom priključiti, unaprijed izražavamo našu zahvalnost.

Opština Mrkonjić Grad

Invalid date

O B A V J E Š T E Nj E za porodice sa troje i više djece u vezi Projekta „Moja porodica 3+“

U Opštini Mrkonjić Grad u toku je realizacija Projekta „Moja porodica 3+“.

Cilj ovog projekta je podrška višečlanim porodicama na području opštine Mrkonjić Grad (koje imaju troje i više djece od kojih je bar jedno maloljetno), naročito nakon epidemije virusa korona i poskupljenja roba i usluga izazvanih ekonomskom krizom, a kroz ovaj projekat biće pružena podrška kao mjera ublažavanja negativnih posljedica.

Ovaj Projekat se provodi u saradnji sa poslovnim subjektima sa područja opštine Mrkonjić Grad koji se bave registrovanim djelatnostima: 47.71 (prodaje odjeće), 47.72 (prodaja obuće) i 47.61 (prodaja knjiga i školskog pribora).

Opština Mrkonjić Grad će svim porodicama sa troje i više djece koje  podnesu zahtjeve za dodjelu kartica - vaučera  od 24.06.2024. do 15.07.2024. godine, dodijeliti vaučere u vrijednosti od 150,00 KM, koje će porodice moći da do kraja 2024. godine realizuju kod poslovnih subjekata koji se bave naprijed navedenim djelatnostima i koji budu zainteresovani za učešće u navedenom Projektu.

Porodice sa troje i više djece moći će da ostvare pravo na po tri vaučera u apoenima od 50,00 KM, kojima će moći obaviti kupovinu, odnosno koje će moći da potroše u cjelosti kod jednog poslovnog subjekta ili kod tri poslovna subjekta kroz tri vaučera od po 50,00 KM uz uslov da pored ostvarenog vaučera, kod jednog poslovnog subjekta kojeg odaberu obave kupovinu robe, odnosno artikala u vrijednosti od 150,00 KM, odnosno kod tri poslovna subjekta kupovinu robe, odnosno artikala u vrijednosti od po 50,00 KM.

Ovim putem obavještavamo sve višečlane porodice (koje imaju troje i više djece, od kojih je bar jedno maloljetno), da od 24.6.2023 do 15.7.2024 godine mogu podnijeti zahtjev za  dodjelu kartica–vaučera, nakon čega  će se  vršiti podjela vaučera.

Sve porodice koje do tog datuma ne podnesu zahtjev za ostvarivanje kartice-vaučera i porodice koje nakon tog datuma steknu status porodica sa troje i više djece od kojih je bar jedno maloljetno, zahtjeve mogu da podnesu sve do 15.12.2024. godine.

Invalid date

Javni konkurs za imenovanje predsjednika/zamjenika predsjenika biračkog odbora

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je objavila „Javni konkurs za imenovanje predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini“. Konkurs je objavljen u dnevnoj štampi, web stranici Centralne izborne komisije BiH, kao i na veb stranicama Gradova i Opština.

Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objave na internet stranici www.izbori.ba. Prijave na Javni konkurs sa potrebnim dokazima o ispunjavanju navedenih uslova, kandidati će dostaviti Centralnoj izbornoj komisiji BiH elektronski, putem portala e-Izbori i aplikacije „Prijava za rad u biračkim odborima (predsjednici/zamjenici) koji se nalaze na internet stranici Centralne izborne komisije BiH.

Kandidat za predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili finansijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način.

Predsjednik biračkog odbora:

 • rukovodi radom biračkoga odbora i zajedno s članovima biračkog odbora odgovara za zakonitost rada na biračkom mjestu,
 • osigurava integritet procesa glasanja i održava mir i red na biračkom mjestu i u njegovoj okolini,
 • određuje dužnosti svakom članu biračkoga odbora,
 • popunjava sve potrebne obrasce,
 • osigurava da na biračkom mjestu ne bude oružja ili opasnih predmeta,
 • rješava sva pitanja koja se odnose na identifikaciju i pravo glasa birača,
 • pomaže biračima kojima treba dodatno objašnjenje o procesu glasanja,
 • evidentira u Zapisnik o radu biračkog odbora vrijeme i okolnosti svih izuzetnih događanja na biračkom mjestu.

Zamjenik predsjednika biračkog odbora ima ista prava i dužnosti ako je predsjednik biračkog odbora odsutan prilikom glasanja i/ili brojanja glasačkih listića.

Centralna izborna komisija BiH će putem javnog konkursa angažovati oko 12.000 predsjednika/zamjenika predsjednika biračkih odbora.

Konkurs možete pogledati klikom na link.

03. June, 2024.

O G L A S za prijem djece u JU Dječiji vrtić „Milja Đukanović“ u radnoj 2024/25. godini

              JU Dječiji vrtić „Milja Đukanović“ Mrkonjić Grad raspisuje Oglas za prijem djece jasličkog i vrtićkog uzrasta za radnu 2024/2025 godinu u skladu sa Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju .

Ukupno će se primiti  101  dijete, uzrasta od 1 - 6 godina.

 

1. PINGVINČIĆI - mlađa jaslička grupa  ..................................   13  djece,

2. BUBAMARICE – starija jaslička grupa ...................................    18  djece,

3. RIBICE - starija jaslička grupa.................................................     4  djece,

4. PČELICE - mješovita  vrtićka grupa ........................................    5  djece,

5. PAČIĆI - mlađa vrtićke grupa ...................................................     7  djece,

6. ZEČČIĆI - mješovita vrtićka grupa .........................................     2 djece

7.  KOLAČIĆI - srednja vrtićka grupa ..........................................     2 djece

8. SOVICE - mješovita vrtićka grupa............................................    16  djece,

9. LAVIĆI - mješovita vrićka grupa .............................................     2 djece

8. LEPTIRIĆI - mješovita grupa u PO Podrašnica................    16  djece,

9. ZVJEZDICE - mješovita grupa u PO Bjelajce ..........................     16  djece.

 

              Oglas za prijem djece je otvoren  od 03. juna 2024. godine do 21. juna 2024. godine.

 

Oglas pogledajte OVJDE.

17. May, 2024.

J A V N I P O Z I V za prijavu projekata udruženja građana/nevladinih organizacija

Raspisuje se Javni poziv za prijavu projekata udruženja građana/nevladinih organizacija, koji će se sufinansirati iz budžeta opštine Mrkonjić Grad u 2024. godini, iz sljedećih oblasti:

 

 • Poboljšanje položaja djece i mladih,
 • Doprinos razvoju kulturnih, sportskih i turističkih manifestacija,
 • Unapređenje životne sredine i ekologije,
 • Socijalna politika,
 • Projekti u skladu sa Strategijom razvoja opštine Mrkonjić Grad.

Projekte treba realizovati na području opštine Mrkonjić Grad - u 2024. godini, a visina sredstava koja se mogu dodjeliti po projektu iznosi – od 500,00 do 2.500,00 KM.

Prijave se podnose na šalteru: br.2 Šalter sale -Opštine Mrkonjić Grad ili mogu biti poslane poštom na adresu Opština Mrkonjić Grad, Trg Kralja Petra I Karađorđevića 1, 70260 Mrkonjić Grad sa naznakom za Komisiju za saradnju sa udruženjima građana – ne otvaraj!

Javni poziv ostaje otvoren 30 (trideset) dana - od dana objavljivanja na oglasnoj tabli opštine i na web - stranici opštine Mrkonjić Grad.

Sve informacije vezane za javni poziv - mogu se dobiti kod samostalnog stručnog saradnika, putem broja telefona: 050/220-958.

 

Javni poziv

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA:

OBRAZAC 1-PRIJAVA

OBRAZAC 2-PRIJEDLOG PROJEKTA

OBRAZAC 3-PREGLED BUDžETA

OBRAZAC 4-MATRICA LOGIČKOG OKVIRA

OBRAZAC 5-PLAN AKTIVNOSTI I PROMOCIJE

OBRAZAC 6- ADMINISTRATIVNI PODACI

OBRAZAC 7- FINANSIJSKA IDENT. FORMA

OBRAZAC 8- IZJAVA

OBRAZAC 9- SPISAK DOKUMENTACIJE ZA PROVJERU

14. May, 2024.

Obavještenje o ažuriranju Programa kapitalnih investicija opštine

        Koordinacioni tim za izradu Programa kapitalnih investicija obavještava sve zainteresovane građane opštine Mrkonjić Grad, privredne subjekte, preduzetnike, ustanove i udruženja građana da će se vršiti ažuriranje Programa kapitalnih investicija za period 2025 – 2029. godine.

        Obrazac Prijedlog za investiranje možete podići svakim radnim danom u Šalter sali, šalter broj 1. i na zvaničnoj internet stranici opštine: www.mrkonjic-grad.rs .

        Popunjene i potpisane obrasce možete predati u Šalter sali, šalter broj 1 ili u kancelariji broj 17.

        Za sve dodatne informacije možete se obratiti kod sekretara Koordinacionog tima (kancelarija br. 17) ili putem telefona 050/220-931. 

        Rok za podnošenje obrazaca Prijedloga za investiranje je 19. jul 2024. godine.

 

 

Obrazac za investiranje sa kompletnim upustvom možete preuzeti ovdje.

10. May, 2024.

VLADIKA SERGIJE: BOGOMAJKA DANAS DOŠLA MEĐU VJERNI NAROD

Njegovo preosveštenstvo Episkop bihaćko-petrovački i rmanjski Sergije rekao je u obraćanju vjernicima iz Mrkonjić Grada i susjednih opština i gradova koji su dočekali ikonu Presvete Bogorodice Trojeručice i dio moštiju /čestica/ Svetog Save u mrkonjićkom Hramu Svetog Save, da je danas veliki dan jer je Bogomajka, kroz ovu čudotvornu i svetu ikonu iz manastira Hilandara, došla među vjerni narod.

"Ikona Presvete Bogorodice Trojeručice tu je da nas podsjeća na riječi koje je rekla za cijelo čovječantstvo `Evo sluškinje Gospodnje, neka mi bude po riječi Gospodnjoj`. To je ono čega svi treba da se sjećamo svakoga dana - zato što su one naša sloboda volje koja učestvuje u neizmjernoj ljubavi. Da ona nije rekla te riječi mi danas ne bismo bili sinovi Božiji, hrišćani, bili bismo ko zna šta, jer Božija je volja da spasi čovjeka", rekao je episkop Sergije.

Vladika Sergije je istakao da se danas treba radovati i tome da je, osim čudotvorne ikone, Hram Svetog Save dobio i česticu moštiju Svetog Save.

"Da nas osvježavaju duhovno, prosvećuju, te da se molimo pred njima da nas Sveti Sava blagoslovi", rekao je episkop Sergije.

Načelnik opštine Dragan Vođević istakao je da će se današnji dan pisati svijetlim slovima u istoriji Mrkonjić Grada.

Veliki broj vjernika iz Mrkonjić Grada i susjednih opština i gradova dočekao je danas ikonu Presvete Bogorodice Trojeručice i dio moštiju /čestica/ Svetog Save u mrkonjićkom Hramu Svetog Save, gdje će biti dostupne na poklonjenje i cjelivanje vjernom narodu kao veliki blagoslov.

Svetinje su litijskom procesijom prenesene od Hrama Rođenja Presvete Bogorodice, gdje su stigle sinoć neposredno pred večernje bogosluženje, do Hrama Svetog Save, nakon čega je služena Sveta arhijerejska liturgija.

Liturgiju su služili preosvećene vladike novogračaničko-srednjozapadnoamerički Longin, lipnjanski Dositej, vikar Njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija, te episkop bihaćko-petrovački i rmanjski Sergije.

Za prisutne vjernike upriličena je svečana trpeza.

Ikona Presvete Bogorodice Trojeručice je poklon bratstva manastira Hilandara Hramu Svetog Save u Mrkonjić Gradu.

Organizatori dočeka su Eparhija bihaćko-petrovačka, opština Mrkonjić Grad i ktitor Hrama Svetog Save, privrednik iz ovog grada, Mladen Milanović.