00 387 50 220 920 kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba Понедјељак – Петак 7.00h - 15.00h

Средњовјековна некропола стећака „Тешановића крчевине“

Средњовјековна некропола стећака „Тешановића крчевине“ у Мркоњић Граду проглашена непокретним културним добром

Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа донио је Рјешење којим се проглашава непокретним културним добром средњовјековна некропола стећака „Тешановића крчевине“, село Баљвине, Општина Мркоњић Град.

Средњовјековна некропола стећака Тешановића крчевине се налази у селу Баљвине у засеоку Шеховци, у шуми надомак сеоског пута који из Шеховаца води ка засеоку Коњевићи.

Село Баљвине је од Мркоњић града удаљено око 15 km на сјеверосточну страну. Положај Баљвина рељефом је изолован од саобраћајница, а у близини пута Бања Лука – Јајце.
Тачан број стећака тешко је утврдити, с обзиром на конфигурацију терена и чињеницу да су у једном дијелу некрополе споменици, у првом реду усљед пририодних процеса у великој мјери оштећени.

На постојећој геодетској подлози уцртано је 25 појединачних споменика, уз констатцију да је на самом терену тешко утврдити да ли су сачувани остаци заиста представљали надгобне споменике. Већина споменика је прекривена лишајевима или корјенским системом, посебно се то односи на споменике у облику плоча. Натписи нису забиљежени, или бар нису видљиви ни на једном споменику.
Са друге стране централно мјесто у оквиру некрополе стећака имају три огромна монолитна споменака са постољима, на читавом подручју општине Мркоњић Града свакако највећа. Стоје у правилној линији (по оријентацији реда сјевер – југ), један од другога на два – три метра. Тесани су савршено правилно у форми сљемењака, скошени при дну, не „сломљених“ него благо заобљених кракова.

Централно мјесто заузима сјеверни споменик који је најзанимљивији. На сјеверној бочној страни је рељефна представа, по свему судећи недовршена; ради се о стилизованом приказу неке животиње вјероватно слона.

Један од основних критеријума у поступку утврђивања средњовјековне некрополе стећака Тешановића крчевине културним добром, поред квалитета обраде и степена очуваности одређених споменика је у вриједности детаља, прије свега фигуралне представе (појединачна животињска фигура) за коју поједини аутори сматрају да је неидентификована, односно вјероватно недовршена – „стилизовани покушај представе“, док други сматрају да је у питању јединствена представа слона, уз постављено питање како је и на који начин представа ове животиње могла постати дио „надземног контекста“ средњовјековног споменика.
Поред вриједности детаља (претпостављена представа слона), дакле симболичке вриједности, важан је и контекст положаја односно природни амбијент у коме се некропола налази.

Извор: Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа

Подели: