00 387 50 220 920 kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba Понедјељак – Петак 7.00h - 15.00h

Све новости

Invalid date

Позив пословним субјектима за учешће у пројекту ''Моја породица 3+''

У циљу покретања пројекта ''Моја породица 3+'' позивамо све заинтересоване пословне субјекте са подручја општине Мркоњић Град, да узму учешће у реализацији пројекта „Моја породица 3+“.

Циљ пројекта Моја породица 3+''  је пружања подршке и омогућавања лакшег живота вишечланих породица и охрабрења оних који имају двоје дјеце да прошире своје породице, а што је важан фактор у борби против бијеле куге и за пораст наталитета.

Пројекат се односи на породице са троје и више дјеце, од којих је бар једно малољетно, које би путем картица „Цијена минус за 3+“, оствариле привилегије и попусте у пословним субјектима на подручју општине Мркоњић Град. 

Општина Мркоњић Град већ је започела прикупљање података и формирање базе података породица са троје и више дјеце, а пројекат је успјешно реализован у предходној години па вас позивамо да узмете учешће и у 2024. години.

Овим путем позивамо све пословне субјекте са подручја општине Мркоњић Град, да буду учесници и наши партнери у овом Пројекту да заједно са Општином Мркоњић Град, која би била потписник уговора о пословно-техничкој сарадњи о попусту са пословним субјектима, помогну породицама са троје и више дјеце, кроз смањење трошкова њиховог кућног буџета.

У плану је израда картица под слоганом „Цијена минус за 3+“, које би биле персонализоване и које би се односиле на попусте у продајним објектима хране, обуће, одјеће, здравствених услуга и др., а исте би важиле за једну календарску годину.

На привредним субјектима је да сами одреде висину попуста који одобравају носиоцима картица, а Општина Мркоњић Град ће кроз уговоре о пословно техничкој сарадњи регулисати своје учешће у средствима за те намјене.

У нади да ћете препознати значај овог Пројекта и да ћете се истом прикључити, унапријед изражавамо нашу захвалност.

Општина Мркоњић Град

Invalid date

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е за породице са троје и више дјеце у вези Пројекта „Моја породица 3+“

У Општини Мркоњић Град у току је реализација Пројекта „Моја породица 3+“.

Циљ овог пројекта је подршка вишечланим породицама на подручју општине Мркоњић Град (које имају троје и више дјеце од којих је бар једно малољетно), нарочито након епидемије вируса корона и поскупљења роба и услуга изазваних економском кризом, а кроз овај пројекат биће пружена подршка као мјера ублажавања негативних посљедица.

Овај Пројекат се проводи у сарадњи са пословним субјектима са подручја општине Мркоњић Град који се баве регистрованим дјелатностима: 47.71 (продаје одјеће), 47.72 (продаја обуће) и 47.61 (продаја књига и школског прибора).

Општина Мркоњић Град ће свим породицама са троје и више дјеце које  поднесу захтјеве за додјелу картица - ваучера  од 24.06.2024. до 15.07.2024. године, додијелити ваучере у вриједности од 150,00 КМ, које ће породице моћи да до краја 2024. године реализују код пословних субјеката који се баве напријед наведеним дјелатностима и који буду заинтересовани за учешће у наведеном Пројекту.

Породице са троје и више дјеце моћи ће да остваре право на по три ваучера у апоенима од 50,00 КМ, којима ће моћи обавити куповину, односно које ће моћи да потроше у цјелости код једног пословног субјекта или код три пословна субјекта кроз три ваучера од по 50,00 КМ уз услов да поред оствареног ваучера, код једног пословног субјекта којег одаберу обаве куповину робе, односно артикала у вриједности од 150,00 КМ, односно код три пословна субјекта куповину робе, односно артикала у вриједности од по 50,00 КМ.

Овим путем обавјештавамо све вишечлане породице (које имају троје и више дјеце, од којих је бар једно малољетно), да од 24.6.2023 до 15.7.2024 године могу поднијети захтјев за  додјелу картица–ваучера, након чега  ће се  вршити подјела ваучера.

Све породице које до тог датума не поднесу захтјев за остваривање картице-ваучера и породице које након тог датума стекну статус породица са троје и више дјеце од којих је бар једно малољетно, захтјеве могу да поднесу све до 15.12.2024. године.

Invalid date

Јавни конкурс за именовање предсједника/замјеника предсјеника бирачког одбора

Централна изборна комисија Босне и Херцеговине данас је објавила „Јавни конкурс за именовање предсједника/замјеника предсједника бирачког одбора у основним изборним јединицама у Босни и Херцеговини“. Конкурс је објављен у дневној штампи, wеб страници Централне изборне комисије БиХ, као и на веб страницама Градова и Општина.

Јавни конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објаве на интернет страници www.izbori.ba. Пријаве на Јавни конкурс са потребним доказима о испуњавању наведених услова, кандидати ће доставити Централној изборној комисији БиХ електронски, путем портала е-Избори и апликације „Пријава за рад у бирачким одборима (предсједници/замјеници) који се налазе на интернет страници Централне изборне комисије БиХ.

Кандидат за предсједника/замјеника предсједника бирачког одбора не смије бити члан политичке странке нити обављати дужност у органима политичке странке, удружења или фондације организационо или финансијски повезаним с политичком странком, нити смије бити укључен у било какве активности политичке странке и мора бити у могућности да обавља своје дужности на политички непристрасан начин.

Предсједник бирачког одбора:

 • руководи радом бирачкога одбора и заједно с члановима бирачког одбора одговара за законитост рада на бирачком мјесту,
 • осигурава интегритет процеса гласања и одржава мир и ред на бирачком мјесту и у његовој околини,
 • одређује дужности сваком члану бирачкога одбора,
 • попуњава све потребне обрасце,
 • осигурава да на бирачком мјесту не буде оружја или опасних предмета,
 • рјешава сва питања која се односе на идентификацију и право гласа бирача,
 • помаже бирачима којима треба додатно објашњење о процесу гласања,
 • евидентира у Записник о раду бирачког одбора вријеме и околности свих изузетних догађања на бирачком мјесту.

Замјеник предсједника бирачког одбора има иста права и дужности ако је предсједник бирачког одбора одсутан приликом гласања и/или бројања гласачких листића.

Централна изборна комисија БиХ ће путем јавног конкурса ангажovати око 12.000 предсједника/замјеника предсједника бирачких одбора.

Конкурс можете погледати кликом на линк.

03. јун, 2024.

О Г Л А С за пријем дјеце у ЈУ Дјечији вртић „Миља Ђукановић“ у радној 2024/25. години

              ЈУ Дјечији вртић „Миља Ђукановић“ Мркоњић Град расписује Оглас за пријем дјеце јасличког и вртићког узраста за радну 2024/2025 годину у складу са Законом о предшколском васпитању и образовању .

Укупно ће се примити  101  дијете, узраста од 1 - 6 година.

 

1. ПИНГВИНЧИЋИ - млађа јасличка група  ..................................   13  дјеце,

2. БУБАМАРИЦЕ – старија јасличка група ...................................    18  дјеце,

3. РИБИЦЕ - старија јасличка група.................................................     4  дјеце,

4. ПЧЕЛИЦЕ - мјешовита  вртићка група ........................................    5  дјеце,

5. ПАЧИЋИ - млађа вртићке група ...................................................     7  дјеце,

6. ЗЕЧЧИЋИ - мјешовита вртићка група .........................................     2 дјеце

7.  КОЛАЧИЋИ - средња вртићка група ..........................................     2 дјеце

8. СОВИЦЕ - мјешовита вртићка група............................................    16  дјеце,

9. ЛАВИЋИ - мјешовита врићка група .............................................     2 дјеце

8. ЛЕПТИРИЋИ - мјешовита група у ПО Подрашница................    16  дјеце,

9. ЗВЈЕЗДИЦЕ - мјешовита група у ПО Бјелајце ..........................     16  дјеце.

 

              Оглас за пријем дјеце је отворен  од 03. јуна 2024. године до 21. јуна 2024. године.

 

Оглас погледајте ОВЈДЕ.

27. мај, 2024.

Ј А В Н И П О З И В-Подршка за самозапошљавање у пољопривреди

На основу тачке 3.2.1. Програма за подстицај привредног развоја општине Мркоњић Град у 2024. години под тачком 1. Самозапошљавање у пољопривреди, в.д. директор Агенције за привредни развој дана 27.05.2024. године о б ј а в љ у ј е

 

 

Ј А В Н И    П О З И В

за подношење захтјева за одобравање подстицајних средстава по основу

Програма за подстицај привредног развоја општине Мркоњић Град у 2024. години

Подршка за самозапошљавање у пољопривреди

 

На овај подстицај могу да конкуришу физичка лица са подручја општине Мркоњић Град, а која се налазе на евиденцији Завода за запошљавање РС, Биро Мркоњић Град.

Корисник подстицаја дужан је да код надлежног органа изврши регистрацију комерцијалног пољопривредно газдинства и редовно измирују обавезе најмање 24 мјесеца.

Износ подстицајних средстава по једном програму самозапошљавања је 4.000,00КМ.

Захтјев за подстицајна средства се подноси у Агенцији за привредни развој општине Мркоњић Град, улица Светог Саве (Културни центар), до потпуног утрошка планираних средстава, а најкасније до  14.06.2024. године.

Сви заинтересовани детаљније информације могу добити у просторијама Агенције или на телефон број: 050/214-257.

Јавни позив погледајте овдје.

 

17. мај, 2024.

Ј А В Н И П О З И В за пријаву пројеката удружења грађана/невладиних организација

Расписује се Јавни позив за пријаву пројеката удружења грађана/невладиних организација, који ће се суфинансирати из буџета општине Мркоњић Град у 2024. години, из сљедећих области:

 

 • Побољшање положаја дјеце и младих,
 • Допринос развоју културних, спортских и туристичких манифестација,
 • Унапређење животне средине и екологије,
 • Социјална политика,
 • Пројекти у складу са Стратегијом развоја општине Мркоњић Град.

Пројекте треба реализовати на подручју општине Мркоњић Град - у 2024. години, а висина средстава која се могу додјелити по пројекту износи – од 500,00 до 2.500,00 КМ.

Пријаве се подносе на шалтеру: бр.2 Шaлтер сале -Општине Мркоњић Град или могу бити послане поштом на адресу Општина Мркоњић Град, Трг Краља Петра I Карађорђевића 1, 70260 Мркоњић Град са назнаком за Комисију за сарадњу са удружењима грађана – не отварај!

Јавни позив остаје отворен 30 (тридесет) дана - од дана објављивања на огласној табли општине и на web - страници општине Мркоњић Град.

Све информације везане за јавни позив - могу се добити код самосталног стручног сарадника, путем броја телефона: 050/220-958.

 

Јавни позив

ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

ОБРАЗАЦ 1-ПРИЈАВА

ОБРАЗАЦ 2-ПРИЈЕДЛОГ ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ 3-ПРЕГЛЕД БУЏЕТА

ОБРАЗАЦ 4-МАТРИЦА ЛОГИЧКОГ ОКВИРА

ОБРАЗАЦ 5-ПЛАН АКТИВНОСТИ И ПРОМОЦИЈЕ

ОБРАЗАЦ 6- АДМИНИСТРАТИВНИ ПОДАЦИ

ОБРАЗАЦ 7- ФИНАНСИЈСКА ИДЕНТ. ФОРМА

ОБРАЗАЦ 8- ИЗЈАВА

ОБРАЗАЦ 9- СПИСАК ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРОВЈЕРУ

15. мај, 2024.

Обиљежен Међународни дан породице

Поводом 15. маја, Међународног дана породице, представници Општине Мркоњић Град, Центра за социјални рад и Удружења породица са четворо и више дјеце „Радост МГ“ посјетили су вишечлану породицу Зељковић.

„Ова породица, која је недавно добила сина Новака, примјер је здраве породице која опстаје на селу. Данас породица, као основна јединица друштва, више него икад захтијева заштиту, помоћ и подршку од својих чланова, али и цијелог друштва“, рекао је директор Центра за социјални рад, Драган Плејић.

Генерална скупштина Уједињених нација је 1993. године одлучила да се 15. мај сваке године обиљежава као Међународни дан породице.

Овај дан пружа прилику да се унаприједи свијест о питањима која се односе на породицу и да се повећа знање о друштвеним, економским и демографским процесима који утичу на породицу.

14. мај, 2024.

Ј А В Н И П О З И В за подношење захтјева за одобравање подстицајних средстава - Подршка за набавку сјеменског материјала

Право на  коришћење ових средстава имају сва физичка лица и пољопривредни произвођачи са подручја општине Мркоњић Град, а у складу са одредбама Програма за подстицај привредног развоја општине Мркоњић Град у 2024. години, а који испуњавају слиједеће услове:

 • Да имају пребивалиште на подручју општине Мркоњић Град,
 • Да имају измирене обавезе према пореској управи и Oпштини Мркоњић Град,
 • Да доставе фискалне рачуне за набавку сјеменског материјала у минималном износу од 200,00КМ.

Средства су планирана за рефундацију трошкова активности набавке сјеменског материјала у висини до 50% укупне висине уложених средстава, а максимално 300,00КМ по домаћинству.

Захтјев за подстицајна средства се подноси у Агенцији за привредни развој општине Мркоњић Град, улица Светог Саве (Дом културе) до потпуног утрошка планираних средстава, а најкасније до 31.05.2024. године.

Сви заинтересовани детаљније информације могу добити у просторијама Агенције или на телефон број: 050/214-257.

Јавни позив погледајте овдје.

14. мај, 2024.

Обавјештење о ажурирању Програма капиталних инвестиција општине

        Координациони тим за израду Програма капиталних инвестиција обавјештава све заинтересоване грађане општине Мркоњић Град, привредне субјекте, предузетнике, установе и удружења грађана да ће се вршити ажурирање Програма капиталних инвестиција за период 2025 – 2029. године.

        Образац Приједлог за инвестирање можете подићи сваким радним даном у Шалтер сали, шалтер број 1. и на званичној интернет страници општине: www.mrkonjic-grad.rs .

        Попуњене и потписане обрасце можете предати у Шалтер сали, шалтер број 1 или у канцеларији број 17.

        За све додатне информације можете се обратити код секретарa Координационог тима (канцеларија бр. 17) или путем телефона 050/220-931. 

        Рок за подношење образаца Приједлога за инвестирање је 19. јул 2024. године.

 

 

Образац за инвестирање са комплетним упуством можете преузети овдје.

10. мај, 2024.

ВЛАДИКА СЕРГИЈЕ: БОГОМАЈКА ДАНАС ДОШЛА МЕЂУ ВЈЕРНИ НАРОД

Његово преосвештенство Епископ бихаћко-петровачки и рмањски Сергије рекао је у обраћању вјерницима из Мркоњић Града и сусједних општина и градова који су дочекали икону Пресвете Богородице Тројеручице и дио моштију /честица/ Светог Саве у мркоњићком Храму Светог Саве, да је данас велики дан јер је Богомајка, кроз ову чудотворну и свету икону из манастира Хиландара, дошла међу вјерни народ.

"Икона Пресвете Богородице Тројеручице ту је да нас подсјећа на ријечи које је рекла за цијело човјечантство `Ево слушкиње Господње, нека ми буде по ријечи Господњој`. То је оно чега сви треба да се сјећамо свакога дана - зато што су оне наша слобода воље која учествује у неизмјерној љубави. Да она није рекла те ријечи ми данас не бисмо били синови Божији, хришћани, били бисмо ко зна шта, јер Божија је воља да спаси човјека", рекао је епископ Сергије.

Владика Сергије је истакао да се данас треба радовати и томе да је, осим чудотворне иконе, Храм Светог Саве добио и честицу моштију Светог Саве.

"Да нас освјежавају духовно, просвећују, те да се молимо пред њима да нас Свети Сава благослови", рекао је епископ Сергије.

Начелник општине Драган Вођевић истакао је да ће се данашњи дан писати свијетлим словима у историји Мркоњић Града.

Велики број вјерника из Мркоњић Града и сусједних општина и градова дочекао је данас икону Пресвете Богородице Тројеручице и дио моштију /честица/ Светог Саве у мркоњићком Храму Светог Саве, гдје ће бити доступне на поклоњење и цјеливање вјерном народу као велики благослов.

Светиње су литијском процесијом пренесене од Храма Рођења Пресвете Богородице, гдје су стигле синоћ непосредно пред вечерње богослужење, до Храма Светог Саве, након чега је служена Света архијерејска литургија.

Литургију су служили преосвећене владике новограчаничко-средњозападноамерички Лонгин, липњански Доситеј, викар Његове светости патријарха српског Порфирија, те епископ бихаћко-петровачки и рмањски Сергије.

За присутне вјернике уприличена је свечана трпеза.

Икона Пресвете Богородице Тројеручице је поклон братства манастира Хиландара Храму Светог Саве у Мркоњић Граду.

Организатори дочека су Епархија бихаћко-петровачка, општина Мркоњић Град и ктитор Храма Светог Саве, привредник из овог града, Младен Милановић.