• 00 387 50 220 920
  • kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba

ДокументиДокумент Датотека
Пријава на јавни конкурс (Образац бр.1) _на_јавни_конкурс_(Образац_бр.1).doc
Захтјев за упис дјетета у вртић
Страница у припреми
Страница у припреми
Страница у припреми
У припреми
Захтјев за технички преглед и употребну дозволу _за_технички_преглед_и_употребну_дозволу.pdf
Захтјев за рушење објекта _за_рушење_објекта.pdf
Захтјев за привремено заузимање јавне површине-шупа и гаража _за_привремено_заузимање_јавне_површине-шупа_и_гаража.pdf
Захтјев за прекопавање јавне површине _за_прекопавање_јавне_површине.pdf
захтјев за накнадно одобрење за легализацију објеката _за_накнадно_одобрење_за_легализацију_објеката.pdf
Захтјев за издавање рјешења да је објекат саграђен прије 1980.године _за_издавање_рјешења_да_је_објекат_саграђен_прије_1980.године.pdf
Захтјев за издавање одобрења за изградњу објекта _за_издавање_одобрења_за_изградњу_објекта.pdf
Захтјев за издавање одобрења за заузимање јавне површине – за постављање стола - фрижидера _за_издавање_одобрења_за_заузимање_јавне_површине_–_за_постављање_стола_-_фрижидера.pdf
Захтјев за издавање локацијских услова-помоћни објекти _за_издавање_локацијских_услова-помоћни_објекти.pdf
Захтјев за издавање локацијских услова _за_издавање_локацијских_услова.pdf
Захтјев за издавање локацијских услова за постављање привремено преносних објеката-киоска _за_издавање_локацијских_услова_за_постављање_привремено_преносних_објеката-киоска.pdf
Захтјев за издавање локацијских услова за комуналне објекте _за_издавање_локацијских_услова_за_комуналне_објекте.pdf
Захтјев за издавање локацијских услова за изградњу ТТ или Кабловске мреже _за_издавање_локацијских_услова_за_изградњу_ТТ_или_Кабловске_мреже.pdf
Захтјев за издавање локацијских услова за електро објекте _за_издавање_локацијских_услова_за_електро_објекте.pdf
Захтјев за издавање извода из Просторног плана _за_издавање_извода_из_Просторног_плана.pdf
Захтјев за извод из регулационог плана _за_извод_из_регулационог_плана.pdf
Захтјев за исплату новчане накнаде за новорођенче
ЗАХТЈЕВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ НА ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ ZELENA_PIJACA.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ОСНИВАЊЕ ЗАНАТСКЕ РАДЊЕ ZANATSTVO-ZAHTJEV.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ОСНИВАЊЕ УГОСТИТЕЉСКЕ РАДЊЕ ugostiteljstvo-ZAHTJEV.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ОСНИВАЊЕ ТРГОВИНСКЕ РАДЊЕ trgovina-ZAHTJEV.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА taksi_prevoz.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА СТАЛНУ ОДЈАВУ РАДА STALNA_ODJAVA_RADA.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ НА РОБНОЈ ПИЈАЦИ ROBNA_PIJACA.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ОСНИВАЊЕ РАДЊЕ БЕЗ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА RADNJa_BEZ_POSLOVNOG_PROSTORA.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ПРОМЈЕНУ ОДОБРЕЊА ПРЕВОЗНИЧКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ PROMJENA_ODOBRENJA_PREVOZ.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ПРИВРЕМЕНИ ПРЕСТАНАК ВРШЕЊА ПРЕВОЗНИЧКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ PRIVREMENI_PRESTANAK_VRŠENJA_PREVOZA.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ПРИВРЕМЕНЕ И ПОВРЕМЕНЕ ПРОДАЈЕ privremena_prodaja.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ПРИВРЕМЕНО ЗАТВАРАЊЕ РАДЊЕ privremena_odjava.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРЕВОЗА ЗА ВЛАСТИТЕ ПОТРЕБЕ PREVOZ_zvp_ODOBRENJE.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПРЕСЕЛЕЊЕ РАДЊЕ preseljenje_radnje.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ПРЕВОЗНИЧКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ PREKID_RADA_PREVOZA.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ ДА ВОЗИЛО ИСПУЊАВА ТЕХНИЧКО ЕКСПЛОАТАЦИОНЕ УСЛОВЕ (ПРАВНА ЛИЦА) potvrda_pravna_lica.pdf
ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ ДА ВОЗИЛО ИСПУЊАВА ТEХНИЧКО ЕКСПЛOАТАЦИОНЕ УСЛОВЕ (ФИЗИЧКА ЛИЦА) potvrda_fizicka_lica.pdf

1 2