00 387 50 220 920 kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba Понедјељак – Петак 7.00h - 15.00h

Обавјештења

25. јун, 2024.

Најава 29. сједнице Скупштине општине Мркоњић Град

Сједница Скупштине општине Мркоњић Град одржаће се дана 27.06.2024. године (четвртак) у скупштинској сали општине Мркоњић Град, са почетком у 10,00 часова.

Д н е в н и р е д:

1. Усвајање Извода из записника са 28. сједнице Скупштине општине Мркоњић Град одржане дана 25.04.2024. године;

2. Извјештај о остварењу годишњег Плана имплементације Стратегије развоја општине Мркоњић Град (2014-2024. година) у 2023. години;

3. Годишњи извјештај о раду начелника и Општинске управе општине Мркоњић Град за 2023. годину;

4. Приједлог Годишњег плана рада начелника и Општинске управе општине Мркоњић Град за 2024. годину;

5. Приједлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о измјени Регулационог плана “Центар“ Мркоњић Град на локацији Рудине у Мркоњић Граду;

6. Приједлог Одлуке о измјени Регулационог плана “Центар“ Мркоњић Град на локацији Рудине у Мркоњић Граду;

7. Приједлог Одлуке о именовању чланова Савјета за праћење поступка израде измјене Регулационог плана “Центар“ Мркоњић Град на локацији Рудине у Мркоњић Граду;

8. Приједлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о приступању измјени дијела Зонинг плана подручја посебне намјене Туристичко-рекреативног центра „Балкана“;

9. Приједлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о именовању чланова Савјета за праћење поступка израде Измјене дијела Зонинг плана подручја посебне намјене Туристичко-рекреативног центра „Балкана“;

10. Приједлог Одлуке о приступању измјени дијела Зонинг плана подручја посебне намјене Туристичко-рекреативног центра „Балкана“;

11. Приједлог Одлуке о именовању чланова Савјета за праћење поступка израде Измјене дијела Зонинг плана подручја посебне намјене Туристичко-рекреативног центра „Балкана“;

12. Приједлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о измјени дијела Регулационо-урбанистичког плана за подручје насељеног мјеста Мркоњић Град – на локалитету комплекса грађевинског предузећа „Градња“ Мркоњић Град;

13. Приједлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о именовању чланова Савјета за праћење поступка израде Измјене дијела Регулационо-урбанистичког плана за подручје насељеног мјеста Мркоњић Град – на локалитету комплекса грађевинског предузећа „Градња“ Мркоњић Град;

14. Приједлог Одлуке о приступању измјени дијела Регулационо-урбанистичког плана за подручје насељеног мјеста Мркоњић Град – на локалитету комплекса грађевинског предузећа „Градња“ Мркоњић Град;

15. Приједлог Одлуке о именовању чланова Савјета за праћење поступка израде Измјене дијела Регулационо-урбанистичког плана за подручје насељеног мјеста Мркоњић Град – на локалитету комплекса грађевинског предузећа „Градња“ Мркоњић Град;

16. Приједлог Одлуке о измјени Регулационог плана за потребе мале привреде у Подоруглој (Регулациони план комплекса између саобраћајнице Мркоњић Град- Црна ријека и Градског гробља);

17. Приједлог Одлуке о именовању чланова Савјета за праћење поступка израде измјене Регулационог плана за потребе мале привреде у Подоруглој (Регулациони план комплекса између саобраћајнице Мркоњић Град - Црна ријека и Градског гробља);

18. Приједлог Одлуке о начину и условима продаје непокретности у својини Општине Мркоњић Град путем лицитације у Пословној зони Подбрдо;

19. Приједлог Одлуке о давању сагласности начелнику општине Мркоњић Град, за закључивање Уговора о уступању на коришћење пословног простора, са Општинском борачком организацијом Мркоњић Град;

20. Приједлог Правилника о критеријумима, условима и начину суфинансирања спорта на подручју општине Мркоњић Град;

21. Информација о друштвеном положају младих на подручју општине Мркоњић Град за 2023. годину;

22. Информација о активностима удружења грађана на подручју општине Мркоњић Град за 2023. годину;

23. Информација о здравственој заштити животиња на подручју општине Мркоњић Град за 2023. годину;

24. Информација о стању у области шумарства и примарне прераде дрвета на подручју општине Мркоњић Град за 2023. годину;

25. Извјештај о раду ЈУ Културно спортски центар „Петар Кочић“ Мркоњић Град за 2023. годину;

26. Извјештај о пословању КП „Парк“ а.д. Мркоњић Град за период 01.01.2023.-31.12. 2023. године;

27. Информација о раду Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове – Подручна јединица Мркоњић Град за 2023. годину;

28. Информација о раду и материјалном стању Удружења пензионера општине Мркоњић Град за 2023. годину.

ПРЕДСЈЕДНИК СО

Стевица Еремија

Подели: