З А К Љ У Ч А К о формирању одговорног Тима за управљање карантином

 

             На основу члана 45. став 1. тачка з) Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број 90/17), члана 17. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања општине Мркоњић Град („Службени гласник општине Мркоњић Град“, број 1/15), члана 3. Одлуке о именовању Општинског штаба за ванредне ситуације, број: 01-81-10/19 од 24.10.2019. године, Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, број: 01-3/20 од 17.03.2020. године, Закључка Општинског штаба за ванредне ситуације, број: 01-81-12/20 од 26.03.2020. године, а у вези са Упутством за организацију и спровођење карантина на граничном прелазу и у локалној заједници, од марта 2020. године, Општински штаб за ванредне ситуације,  д о н о с и

 

З А К Љ У Ч А К

о формирању одговорног Тима за управљање карантином

 

I

            Овим закључком формира се одговорни Тим за управљање карантином за смјештај лица која се упућују из карантина на граничном прелазу и лица која прекрше одредбе рјешења о карантину у кућним условима издатим од стране Републичке управе за инспекцијске послове Републике Српске, а чије се мјесто пребивалишта налази на територији општине Мркоњић Град, у сљедећем саставу:

 

1.      Мирослав Комленић, представник цивилне заштите општине Мркоњић Град,

2.      Милена Лукић, здравствени радник из ЈЗУ Дом здравља „Др Јован Рашковић“,

3.      Трипо Стојановић, представник Полицијске управе Мркоњић Град.

 

II

            Задатак чланова Тима из тачке I овог закључка је да управљају напријед наведеним карантином и да обављају активности у складу са својим надлежностима, те да у току обављања својих активности комуницирају са Општинским штабом за ванредне ситуације општине Мркоњић Град.

 

III

Ово закључак ступа на снагу даном доношења, а исти ће бити објављен у „Службеном гласнику општине Мркоњић Град“.

                                                                                                                       КОМАНДАНТ ШТАБА

   Дивна Аничић

  • 27.3.2020. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD