Извјештај са 12. Сједнице Скупштине општине Мркоњић Град

Дванаеста сједница Скупштине општине Мркоњић Град одржана је 24.децембра, сједници је присуствовало 25 одборника, који су разматрали 11 тачака.

Ивод из записника усвојен је са 19 гласова ''за'' и 6 ''уздржаних'' гласова.

Одборници су једногласно усвојили Приједлог Одлуке о усвајању Пројектног задатка за израду просторног плана подручја посебне намјене туристичко-рекреационог центра ''Балкана'' Мркоњић Град.

Овим планом, обзиром на заједничка природна, културна, историјска, привредна, изграђена и друга обиљежја, утврђује се основна организација простора, мјере употребе, уређења и заштите тог подручја, мјере за унапређивање и заштиту животне средине, те обавеза израде планова за спровођење за ужа подручја унутар просторног плана подручја са посебним намјенама.

Здравка Кудра члан Савјета за израду плана  каже да је кључни проблем непостојање важеће просторно-планске документације.

''За простор обухвата до сада није израђен урбанистички план, као ни било који други просторно-плански документ. Истовремено, повећана потреба за активнијим коришћењем простора специфичних природних карактеристика намеће потребу регулације и усмјеравања будућег развоја подручја'', каже Кудра.

Скупштина је усвојила са 18 гласова ''за'' и 7 ''уздржаних''  Одлуку од усвајању Ребаланса Буџета општине Мркоњић Град за 2013.годину, као и Одлуку о измјени Одлуке о извршењу буџета општине Мркоњић Град за 2013.годину, у износу 9.374.200 КМ, што је за 10 одсто мање у односу  на план буџета за 2013.гдоину.

Пред одборницима на усвајању је била  и Одлука о усвајању буџета општине Мркоњић Град за 2014.годину која је усвојена са 17 гласова ''за'', шест ''против'' и једним уздржаним гласом, као и Приједлог Одлуке о извршењу Буџета општине  Мркоњић Град за 2014.годину. Буџет за наредну годину усвојен је у износу од 10.016.700 КМ.

Изворни приходи буџета за 2014.годину планирани су у износу од 9.736.700КМ, што је за четири одсто  мање од првобитног плана буџетских прихода  за 2013.годину, односно за осам одсто више у односу на Приједлог ребаланса буџетских прихода у 2013.години.

Буџетски издаци су за четири одсто мањи од плана буџета, а за седам одсто у односу на Приједлог ребаланса буџета у 2013.години, и односе се на расходе у износу од 7.706.000КМ, затим издатке за нефинансијску имовину 1.284.700КМ, издатке за финансијску имовину 200.000КМ и  издатке за отплату кредита 826.000КМ.

Томислава Тодоровића начелник Одјељења за привреду и финансије, каже је буџет за 2014.годину рађен на бази оставрења из претходне године.

''Буџет општине за 2014.годину рађен је на бази ребаланса буџета за 2013.годину, као и на бази наших предвиђања и активности која треба да се десе у 2014.години на подручју наше општине и које ће имати утицаја на буџет. И поред тога, што значајан дио средстава буџета одлази на финансирање свих потрошачких једниница, може се рећи да има и своју развојну компоненту, јер значајан дио средстава  ће ићи и на развој локалне инфраструктуре, путне, водоводне, канализационе и друге мреже, те за развој руралних подручја кроз одређене активности на сеоским подручјима, али и подстицањем привредних активности наших пољопривредних произвиђача, малих и средњих предузећа и предузетника'' рекао је Тодоровић.

Одборници Скупштине са 17 гласова ''за'' и седам ''против'' усвојили су Одлуку о утврђивању стопе за опорезивање непокретности на територији општине Мркоњић Град у висини од 0,20 одсто.

Одлуку о додјели под закуп општинских пословних простора усвојена је са 18 гласова ''за'' и шест  гласова ''против''.

''Разлози доношење нове одлуке су измијењене околности и услови рада и привређивања, те је било потребно кориговати цијене закупа пословних простора како би се побољшао степен наплате'', рекла је начелница општине Дивна Аничић.

Овом Одлуком пословни простори у власништву општине Мркоњић Град,  могу се давати у закуп путем усменог јавног надметања и у форми затворених понуда на период од пет година. Почетна цијена закупа пословних просторија не може бити нижа од 6,00КМ/м2  за пословне просторе до 50м2 у I зони, 5,5 КМ/м2 за пословне просторе до 51м2 до 100м2 у I зони и 4,50КМ/м2 за пословне просторе преко 101м2 у I зони. За послвне просторе који се налазе у II зони, почетна цијена закупа се умањује 30 %.

Програм рада Скупштине општине Мркоњић Град за 2014.годину донешен је једногласно, као и Рјешење о разрјешењу члана Одбора за примјену Етичког кодекса Скупштине општине Мркоњић Град.Овим Рјешењем члан Одбора Ален Ђурић, разрјешава се дужности  члана овог Одбора.

Рјешење о измјени Рјешења о избору предсједника и чланова Одбора за примјену Етичког кодекса Скупштине општине Мркоњић Град, усвојено је  са 18 гласова ''за'' и шест ''уздржаних'' гласова. Овим  Рјешењем Радислав Вученовић  именује се за  новог члана Одбора за примјену Етичког кодекса.

 

  • 27.12.2013. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD