Извјештај са десете сједнице Скупштине општине Мркоњић Град

Десета сједница Скупштине општине Мркоњић Град, одржана је 22.новембра, са дневним редом од 15 тачака и уз присуство 23 одборника. Одборници су једногласно усвојили Одлуку о о стипендирању студената у школској 2013/2014 години.

Овом одлуком право на додјелу стипендија имају редовни студенти који први пут уписују одговарајућу годину студија и то студенти који су примали стипендију у школскиј 2012/2013.години, а редовно су уписали наредну годину студија, студенти који имају просјек оцјена 9,00 и више за све године студија, студенти из породица са четворо и више дјеце, којима је признато право на дјечији додатак, студенти без оба родитеља, студенти који имају статус породице погинулог и несталог борца или ратног војног инвалида о I до IV катргорије, студенти прве године студија који нсу завршили све разреде средње школе са одличним успјехом, изузев студената из породица у којима студира троје и више студената, а први пут уписују прву годину студија, студенти друге и виших година студија по основу материјално-финансијског стања и просјека оцјена. Право на додјелу стипендија по повлаштеним условима имају студенти друге и виших година студија уписаних на Машински факултет, као и студенти који студирају математику и физику.

Висина мјесечне стипендије за све године износиће 120 марака, изузев стипендија за студенте који студирају на Машинском факултету, те студената који студирају математику и физику, а која износи 180 марака.

Једногласно је усвојена и Одлука о продужењу рока важења Просторног плана општине Мркоњић Град. Овом Одлуком рок важења Просторног плана општине Мркоњић Град продужава се до 24.05.2016.године, односно до доношења просторног плана општине Мркњић Град чија је израда већ покренута.

Одборници су једногласно усвојили  Одлуку о измјени и допуни Одлуке о комуналним таксама, као и Одлуку о измјенама и допунама Програма за подстицај привредног развоја општине Мркоњић Град у 2013.години

Са 22 гласа ''за'' и једним ''уздржаним '' гласом усвојена је Одлуку о губитку статуса добра у општој употреби.

Одлука о усвајању Пројектног задатка за израду Просторног плана подручја посебне намјене туристичко-рекреационог центра ''Балкана'' Мркоњић Град  усвојена је једногласно. Пројектни задатак одборницима је представила Тијана Вујичић испред Савјета за израду Плана.

Једногласно је усвојен Нацрт одлуке о усвајању буџета општине Мркоњић Град за 2014.годину , као и Нацрт одлуке о извршењу буџета општине Мркоњић Град за 2014.годину.

Овим Нацртом предвиђено је  усвајање буџета општине Мркоњић Град у износу од 9.691.700 КМ, што је за 7,36 одсто мање од плана буџета за 2013.годину и за 1.99 одсто већи од процјене извршења буџета за 2013.годину. Од ове суме на расходе за одређене намјене распоређено  је 8.805.700 КМ, на отплату кредита 816.000КМ, и за средства резерви распоређено је 70.000 КМ.

Пројекцијом буџета предвиђено је да изворни приходи износе 8.201.700КМ, што је за 2,23 процената мање од првобитног плана изворних прихода за 2013.годину. Порески приходи износе 5.259.200 КМ што је 4,55 одсто мање од плана ових прихода за 2013.годину и чине 64 одсто планираних изворних прихода буџета за 2014.годину, односно 54,26 одсто укупног буџета.

Непорески приходи планирани су у износу од 2.942.500КМ, што је за 4 одсто мање од плана непореских прихода за 2013.годину, а за 0,77 одсто више у односу на процјену извршења у 2013. години. Непорески приходи чине 30,26 одсто планираних укупних средстава буџета за 2014.годину.

Нацрт буџета општине Мркоњић Град биће упућен у јавну расправу.

Једногласно је усвојен и нацрт Програма рада Скупштине општине за 2014.годину. Информација о раду Јавне установе Дјечији вртић ''Миља Ђукановић'' за 2012/2013 годину, као и Информације о раду основних и средњих школа у школској 2012/2013.години, једногласно су усвојене уз закључак да  одборницима накнадно доставе  финансијски извјештај.

Рјешење о именовању Савјета за безбједност саобраћаја на путевима општине Мркоњић Град усвојено је са 17 гласова ''за''  и 5 ''уздржаних'' гласова.

Савјет је основан ради подстицања превентивних и других активности у области безбједности саобраћаја, остваривања координације и сарадње укључених субјеката, као савјетодавно тијело које ће се бавити пословима безбједности саобраћаја.

У Савјет су изабрани функционери и запослени у Административној служби општине, стручњаци у области друмског саобраћаја и представници других субјеката безбједности саобраћаја.

Савјет за безбједност саобраћаја образован у саставу: Дивна Аничић, предсједник и чланови Миленко Милекић, Горан Рољић, Станко Обрадовић, Дамир Сладојевић, Сњежана Ћусо и секретар Биљана Чегар.

 

  • 25.11.2013. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD