Пописна комисија Општине Мркоњић Град, објавила је 27.08. 2013. године, коначне листе за избор инструктора и пописивача за предстојећи попис становништва у БиХ

Пописна комисија Општине Мркоњић Град, објавила је 27.08. 2013. године, коначне листе за избор инструктора и пописивача за предстојећи попис становништва у БиХ, који ће бити обављен од 01. до 15. октобра 2013. године.Коначне листе  изабраних кандидата за инструкторе и пописиваче, креиране су на темељу објављене прелиминарне листе,  у којој су кандидати рангирани  према укупно оствареном броју бодова (опадајући низ) поштујући етничку структуру. Рангирање кандидата је извршено према критеријима дефинисаним у Процедурама за избор пописних органа и особља које ће бити ангажовано у Попису становништва, домаћинстава и станова у БиХ у 2013. години и Допунама процедура. За креирање коначне листе градских инструктора и пописивача који су остварили исти број бодова унесених у ЦМИС систем, технички је извршено рангирање кориштењем статистичког метода, односно математичке функције за покретање процедура за непристрасно рангирање тих кандидата у присуству свих кординатора за попис статистичких институција.

Према одредбама члана  26. тачка 4. Закона о попису становништва, домаћинстава и станова у БиХ у 2013. години (Сл. гласник БиХ бр. 10/12 и 18/13), и члана 8. став 2. Закона о организацији и спровођењу Пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. године у Републици Српској (Сл. гласник РС бр. 70/12 и 39/13), етничка структура укупног броја градских инструктора, у правилу, одражава етничку структуру становништва према последњем Попису.

Према одредбама члана 26. тачка 5. Закона о попису становништва, домаћинстава истанова у БиХ у 2013. години (Сл. гласник БиХ бр. 10/12 и 18/13), и члана 8. став 1. Закона о организацији и спровођењу Пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. године у Републици Српској (Сл. гласник РС бр. 70/12 и 39/13), у етничкој структури укупног броја пописивача за подручје града обезбијеђена је заступљеност представника сваког конститутивног народа и осталих, у проценту који је најмање половина процента учешћа тог народа, односно осталих у укупној структури становништва града на последњем Попису.

Пописна комисија општине Мркоњић Град је 23. 08. 2013. године потврдила коначне листе за избор  инструктора и пописивача за предстојећи попис становништва у БиХ, који ће бити обављен од 01. до 15. октобра 2013. године.

Кандидати који су изабрани за инструкторе и пописиваче, обавезни су до  30. 09. 2013. године Пописној комисији Општине Мркоњић Град на адреси Трг Краља Петра I Карађорђевића 1,   доставити копије слиједећих докумената:

Лична карта

2.        Диплома или Свједочанство о завршеном образовању наведеном у пријави кандидата

3.        Увјерење  Завода за запошљавање  /за незапослене/

4.        Индекса  /за студенте/

5.        Доказ да је кандидат био борац, или је ивалид рата, цивилна жртва рата, члан породице погинулог борца  /уколико је наведено у пријави /

        
Кандидати који су изабарни  обавезни су донијети копију банкарске картице која садржи неопходне банкарске детаље (назив и сједиште банке, и текући рачун носиоца.

к       Коначна листа пописивачи            -            Коначна листа инструктори

 

 

  • 27.8.2013. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD