О Г Л А С за продају путничког моторног возила непосредном погодбом

На основу Одлуке Скупштине општине Мркоњић Град, број: 02-022-81/13 од 21.06.2013.године, Комисија за провођење поступка продаје путничког возила непосредном погодбом, о б ј а в љ у ј е

  

О Г Л А С

за продају путничког моторног возила непосредном погодбом

 

 1.      Општина Мркоњић Град непосредном погодбом продаје:

- Путничко моторно возило, марке     „HYNDAI“ TG 2,2 CRDI, регистарских ознака 143-Т-713, год. производње 2007, врста горива D-2, снага мотора 110 КW, пређених км 215.000, боја сива металик, датум истека регистрације 13.06.2014. год., возило у возном стању.

           2. Почетна продајна цијена возила је 15.000,00 КМ, трошкове преноса     власништва и остале трошкове сноси купац.

           3.  Продаја се врши методом непосредне погодбе уз прикупљање писмених понуда, тако што сва заинтересована лица могу доставити понуду у писаном облику у затвореној коверти са напоменом „ПИСМЕНА ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ“ на следећу адресу: Општина Мркоњић Град, Комисија за продају моторног возила, Трг Краља Петра I Карађорђевића бр. 1. или предјом на протокол у шалтер сали општине.

                  Рок доставе писмених понуда је 30.09.2013. год. до 09,00 час.

           4.   Отварање писмених понуда одржаће се 08.10.2013. год. у 09,00 час на адреси: Општина Мркоњић Град, Трг Краља Петра I Карађорђевића бр. 1.  (просторија мале сале)

           5.   Купац путничког моторног возила из тачке 1., дужан је да у року од 10 дана од дана отварања понуда, уплати постигнути износ на рачун општине Мркоњић Град, односно прије потписивања купопродајног уговора.

5. Сва обавјештења у вези са овим могу се добити у просторијама Општине  Мркоњић Град од 07-15,00 часова. (тел. 050/220-932)

 

     

                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                               Чедо Аничић

 

 

  • 21.8.2013. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD