Расписан Јавни позив

Одјељење за просторно планирање и комуналне послове општине Мркоњић Град, као носилац припреме Плана, о б а в ј е ш т а в а заинтересовану јавност, да је Скупштина општине Мркоњић Град, на сједници одржаној дана 31.03.2013. године донијела Одлуку о приступању изради Просторног плана подручја посебне намјене туристичко-рекреационог центра “Балкана” Мркоњић Град.

Детаљни подаци о обухвату Плана, смјерницама за израду и други подаци од значаја за израду Плана, могу се добити у Одјељењу.

Сходно наведеном, а на основу члана 42. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу, (“Службени гласник Републике Српске”, број: 40/13), Одјељење упућује

Ј А В Н И   П О З И В 

-          власницима некретнина и корисницима простора и учесницима у наведеној изградњи и уређивању, у границама обухвата Плана,

-          органима управе надлежним за: водопривреду, шумарство, пољопривреду, саобраћај, енергетику, телекомуникације, туризам, рударство, здравство, школство, културу, заштиту животне средине, те заштиту културно-историјских и природних добара,

-          органима унутрашњих послова и

-          органима Привредне коморе Републике Српске, уз молбу да доставите своје приједлоге и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту или објектима, односно објекту у њиховом власништву.

 

Приједлози и сугестије могу се доставити у року од 15 дана од дана објављивања овог позива, у писменој форми, на адресу: Одјељење за просторно планирање и комуналне послове Мркоњић Град, Трг Краља Петра I Карађорђевића бр. 1, 70260 Мркоњић Град.

  

 

 

  • 3.7.2013. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD