ОБЈАВЉЕН ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗДРУГАМА И ДРУГИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА

Начелник општине Мркоњић Град Дивна Аничић објавила је 29.06.2013. Јавни оглас за давање у закуп непокретности пољопривредним задругама и другим правним лицима.

 Право учешћа на Јавном огласу за давање у закуп непокретности у својини општине имају пољопривредне задруге и друга правна лица регистрована за обављање дјелатности из области пољопривреде, а који испуњавају опште услове прописане чланом 15. Правилника о условима и начину  давања у закуп непокретности пољопривредним задругама („Службени гласник Републике Српске“, број: 123/10 и 57/12).

Понуде се достављају у затвореним ковертама поштом на адресу општине Мркоњић Град, Трг краља Петра I Карађорђевића 1,  са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ-ПИСМЕНА ПОНУДА, ЗА ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ“  или  лично путем протокола.

Рок за подношење понуда је 15 дана од дана објављивања јавног огласа.

Јавни оглас ће се објавити у дневном листу „Глас Српске“, на огласној табли општине Мркоњић Град и на интернет страници  општине Мркоњић Град www.mrkonjic-grad.rs.ba.

Све потребне информације могу се добити у згради Општине Мркоњић Град,  у канцеларији бр. 22,  сваког радног дана од  700  до 1500  часова. Контакт особа Зорица  Гламочак,  тел. 050/220-933.

Комплетан текст Јавног огласа можете погледати овдје или у рублици ТЕНДЕРИ/КОНКУРСИ

  • 29.6.2013. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD