Објављен оглас о продају неизграђеног грађевинског земљишта у државној својини

Начелник општине Мркоњић Град Дивна Аничић објавила је Оглас о продаји неизграђеног грађевинског земљишта у државној својини путем усменог јавног надметања (лицитацијом) и то:

 1. катастарску парцелу број: 1433/16 у површини од 784 m²,

2. катастарску парцелу број: 1433/17 у површини од 606 m²,

3. катастарску парцелу број: 1433/18 у површини од 600 m²,

4. катастарску парцелу број: 1433/19 у површини од 690 m²,

5. катастарску парцелу број: 1433/20 у површини од 551 m²,

6. катастарску парцелу број: 1433/21у површини  од 546 m²

Земљиште се продаје  ради изградње стамбених објеката предвиђених измјењеним Регулационим планом подручја „Подоругла“ у Мркоњић Граду.

Продаја ће се извршити усменим јавним надметањем (лицитацијом) која ће се одржати дана 15.07.2013. године  у просторијама Општине Мркоњић Град (мала сала) са почетком у

-          8,00 часова за земљиште под 1,

-          8 часова и 40 минута за земљиште под 2,

-          10,00 часова за земљиште под 3,

-          10 часова и 40 минута за земљиште  под 4,

-          11,00 часова и 20 минута  за земљиште под 5,

-          12,00 часова за земљиште под 6. 

Земљиште из претходног става продаје се ради изградње стамбених објеката предвиђених измјењеним Регулационим планом подручја „Подоругла“ у Мркоњић Граду.

Продаја ће се извршити усменим јавним надметањем (лицитацијом) која ће се одржати дана 15.07.2013. године  у просторијама Општине Мркоњић Град (мала сала) са почетком у

-          8,00 часова за земљиште под 1,

-          8 часова и 40 минута за земљиште под 2,

-          10,00 часова за земљиште под 3,

-          10 часова и 40 минута за земљиште  под 4,

-          11,00 часова и 20 минута  за земљиште под 5,

-          12,00 часова за земљиште под 6,

Ако не успије прва продаја, она ће се обновити дана 25.07.2013. године на истом мјесту и у исто вријеме.

Почетна цијена за продају некретнина из тачке  1.Овог огласа износи 15,00 КМ/м², а учесници у усменом јавном надметању (лицитацији) дужни су прије почетка лицитације уплатити износ од 10 % од почетне  цијене на жиро рачун продавца број: 562099 0000 344 165 код НЛБ Развојне банке Мркоњић Град о чему ће се Комисији поднијети доказ о извршеној уплати  прије одржавања лицитације.

Учеснику коме не буде продано  земљиште на лицитацији враћа се кауција, а учеснику који купи земљиште кауција ће бити урачуната у укупну цијену земљишта.

Право учешћа имају сва физичка и правна лица, а између учесника који испуњавају услове изабраће се кандидат који понуди највећи износ.

Прва и друга лицитација се може одржати само ако у њој учествују најмање два учесника.

Текст Огласа можете погледати овдје или у рублици тендери/конкурси

 

 

 

  • 26.6.2013. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD