Успјешно релизована акција ''Let's do it – Очистимо земљу за један дан''

Око 800 ученика основних и средњих школа и малишана из дјечијег вртића ''Миља Ђукановић'' са својим учитељима, наставницима, професорима и васпитачима учествовало је у великој еколошкој акцији ''Let's do it – Очистимо земљу за један дан'', и очистили градске улице, тргове те главни пут до депоније Подови и подручје око Петље.

Акција је започела подјелом алата (грабље, лопате, метле, мотике, рукавице и вреће за смеће)које је донирала организација УНДП у БиХ.

У акцији су учествовали основне школе ''Петар Кочић'' и ''Иван Горан Ковачић'', Гимназија, Машинска школе, малишани дјечијег вртића ''Миља Ђукановић'', КП ''Парк'' те Мркоњићпутеви и други добровољци.

''У акцији која је била веома успјешна, прикупили смо велике количине смећа , коју су радници КП ''Парк'' одвезли на депонију на Подовима'', каже начелник Одјељења за инспекцијске послове Митар Цвијић. Додајући да се на овај начин жели утицати на свијест грађана о заштити животне средине, јер са свaким oчишћeним двoриштeм, улицoм и пaркoм у грaду,шaљeмo пoруку дa je чистoћa и здрaвљe у нaшим влaститим рукaмa.

У акцији заједно са својим школским другарима је учествовала и Јелена Рољић, ученица ОШ ''Петар Кочић'', која каже да су се радо одазвали акцији.

''Ова акција нам јако пуно зуначи, јер данас чистимо свој град и показујемо колико је важно да нам околина буде чиста и да не бацамо смеће'', каже  Јелена.

Aкциja „Let’s do it - oчистимo зeмљу зa 1 дaн” нajвeћa je вoлoнтeрскa aкциja у истoриjи БиХ пoсвeћeнa првeнствeнo чишћeњу илeгaлних дeпoниja смeћa у jeднoм дaну, aли и чишћeњу зeлeних пoвршинa и других прирoдних вриjeднoсти, oднoснo зaштићeних пoдручja. Риjeч je o прojeкту кojи сe први пут рeaлизирao у нaшoj зeмљи прoшлe гoдинe у склoпу глoбaлнe aкциje чишћeњa циjeлe плaнeтe „Let’s do it World”, a нoсиоци прojeктa су удружeњa грaђaнa „Рукe” из Сaрajeвa и „Moзaик приjaтeљствa” из Бaњa Лукe.

  • 20.5.2013. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD