Извјештај са пете сједнице Скупштине општине

Пета сједница Скупштине општине Мркоњић Град одржана је 30. маја са дневним редом од 20 тачака и уз присуство 21-ог одборника. Највише пажње одборника изазвао је Извјештај о извршењу буџета општине за 2012.годину и Одлука о усвајању завршног рачуна буџета за прошлу годину, који су усвојени зса 16 гласова ''за'' и пет гласова ''против''.

 Укупна Буџетски средства коју чине укупни приходи, примаци и грантови остварена су у износу од 10.444.348КМ или за 9 % мање у односу на план 2012.године, а укупни расходи буџета износили су 10.946.592КМ, што је 95% од укупно планираних расхода и 21% више у односу на исти период прошле године. Дефицит текућег периода остварен је у износу од 502.244КМ, а биће финансиран из средстава буџета за 2013.додину.

Томислав Тодоровић, начелник одјељења за привреду и финансије истакао је да је неколико чињеница довело до буџетског дефицита.

'' Примјеном нових законских прописа у прикупљању пореза на непокретности  са којим се почело у 2012.години, али са са прикупљањем истих кренуло са знатним закашњењем, што је директно утицало на извршење ових прихода. Приходи по основу расподјеле ПДВ-а као веома значајни порески приходи општине су и поред веома доброг пуњења током цијеле године у задња два мјесеца(новембар и децембар) забиљежен је значајан пад. Такође  у 2012.години по први пут почело е са прикупљањем комуналне накнаде, што је био врло комплексан и сложен посао, те је због кашњења са уручиваем рачуна за обавезнике плаћања комуналне накнаде и ова накнада извршена много ниже од планираног износа.Веома изражен сушни период и недостатак падевина у другом дијелу године у знатној мјери је утицао на смањење производње електричне енергије у ''ХЕ на Врбасу'' што је за посљедицу имало веома лоше извршење накнаде по основу кориштења природних ресурса у сврху производње електричне енергије'', рекао је Тодоровић.

 Додајући да је неколико позиција са расходовне стране и под утицајем одређених непредвиђених фактора знатно повећало извршење расхода изнад првобитно планираних. '' Расходи за зимско одржавање путева и улица, гдје је под утицајем екстремних сњежних падевина крајем јануара и почетком фебруара мјесеца потрошено много више ресурса за одржавање сталне проходности путева и улица, велике бујичне воде крајем мјесеца маја, под чијим дејством је уништено неколико локалних макадемских путева и улица, оштећен је један мост, те покренуто клизиште у улици Боже Рољића, за чије санирање су утрошена значајна финансијска средства која нису била планирана за ове намјене. Такође веома изражена суша која је задесила Републику Српску, нарочито у другом дијелу 2012.године, а која је проузроковала многе пожаре, те проблем са водоснабдијевањем неких села гдје је општинска управа морала да интервенише, те окончање неких судских процеса из ранијег периода које су имале за посљедицу накнаду штете оштећеним странама, а у складу са правоснажним судским рјешењима, све то је довело до непланираних расхода'', истакао  је Тодоровић.

Одборници Скупштине општине једногласно, али уз примједбе и приједлоге који су изнесени, те уз обавезу предлагача Одлуке да исте размотре приликом израде Приједлога одлука  усвојили су Нацрт одлуке о измјенама и допунама Одлуке о такси превозу на подручју општине, као и Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о јавном превозу лица и ствари на подручју општине.

Нацрт Одлуке о начину и условима продаје пословног простора у улици Карађорђевој у Мркоњић Граду усвојена је уз 14 гласова ''за'' и 5 гласова  ''против''. Према нацрту ове Одлуке продаја пословног простора  извршиће се путем усменог јавног надметања – лицитацијом, а почетна цијена утврђује се у висини садашње тржишне вриједности предметног пословног простора у износу од 207.360,00 КМ.

Приједлог одлуке о одобрењу продаје путничког возила усвојен је једногласно. Овом Одлуком одобрава се продаја путничког моторног возила, власништва општине Мркоњић Град, марке ''HYUNDAI''. Продаја ће се извршити путем јавног надметања – лицитације, а почетна продајна цијена утврђује се у износу од 15.000,00КМ. Поступак јавног надметања ће спровести Комисија од три члана коју ће именовати начелник општине, те ће се након тога закључити купопродајни уговор са најповољнијим понуђачем.

Са  16 гласова ''за'' и пет ''уздржаних''гласова   усвојена је Информација о извршењу Програма капиталних инвестиција  у 2012.години којим је  је планирана реализација инвестиција  у вриједности од 2.867.500КМ, а укупна је реализовано 3.337.670,77КМ.

''Извори средстава потребни за реализацију ПКИ у 2012.години обезбијеђени с из буџета општине, средстава Владе РС и њених институција и Развојног програма, учешћем грађана и кредитним средствима'', рекао је Дамир Сладојевић, координатор тима за израду ПКИ . Додајући да су поред пројеката планираних ПКИ , на подручју општине у 2012.години реализовани  и други значајни пројекти који нису били предвиђени ПКИ, и углавном се односе на пројекте из области саобраћајне инфраструктуре, реконструкције и изградње сеоскух домова, реконструкције основних школа, уклањање дивљих депонија и др.

Информација о стању из области спорта са финансијским извјештјем спортских клубова за 2012. као и Програм спортских активности на подручју општине Мркоњић Град за 2013.годину усвојени су са 16 гласова ''за'' и четири ''уздржана'' гласа.

Одборници су једногласно усвојили Информацију о стању у области културе и информисања за 2012.годину на подручју општине Мркоњић Град, Програм културних активности на подручју општине за 2013.годину, Извјештај  о раду ЈЗУ Дом здравља ''Др Јован Рашковић'' Мркоњић Град за 2012.годину, Информацију о здравственом осигурању становништва на поодручју општине Мркоњић Град, Извјештај о раду ЈУ Центар за социјални рад Мркоњић Град у 2012.години те Извјештај о раду КП ''Парк'' а.д. Мркоњић Град за 2012.годину и Извјештај о раду ЈУ ''Народна библиотека'' Мркоњић Град за 2012.годину.

Извјештај о раду  ЈУ Културно-спортског центра  ''Петар Кочић'' Мркоњић Град за 2012.годину усвојен је са 16 гласова ''за'' и четири ''уздржана'' гласа.

Са 16 гласова ''за'' и четири ''уздржана'' гласа усвојено је и неколико Рјешења о именовању комисија. Тако су у  Комисију за имплементацију Програма за подстицај привредног развоја општине Мркоњић Град у 2013.години (Компонента: Подршка развоју МСП и предузетништва) именовани: Миленко Милекић, предсједник и чланови Гојко Грабеж, Томислав Тодоровић, Горан Тодоровић и Марко Јовић, док су у  Комисију за имплементацију Програма за подстицај привредног развоја општине Мркоњић Град у 2013.години (Кмпоненета:Подршка развоју пољопривреде) именовани: Радован Димитрић, предсједник и чланови Миленко Савановић, Зорица Гламочак, Дијана Еремија и Никола Ступар.

У Комисију за избор општинских службеника по расписаном јавном конкурсу именовани су: Видачковић Живко, предсједник и чланови Милена Малешевић, Биљана Ћелић, Сњежана Ђурђевић и Милан Милекић.

  • 7.5.2013. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD