Влада РС дала подршку инвестицијама и запошљвању – Р-С Силикон-у 9.000.000КМ

Влада Републике српске донијела је јуче на сједници Одлуку о додјели средстава за подршку инвестицијама и запошљавању у износу од 14.308.000,00КМ. Средства ће бити распоређена на четири предузећа, од којих је једно из Мркоњић Града (''Р-С Силикон'').

Предузеће  ''Р-С Силикон“ д.о.о. Мркоњић Град добиће 9.000.000,00 КМ за реализацију пројекта ''Погон за производњу Si-метала“.

Фирма ''Lanaco informacione tehnologije“ д.о.о. Бања Лука, добиће износ од 4.335.000,00 КМ за реализацију пројекта ''Унапређење информационих технологија креирањем нових радних мјеста, те развој знања и инфраструктуре“, фирма ''Бројлер-златно пиле“ д.о.о. Шамац, добиће 700.000,00 КМ за реализацију пројекта ''Савремена клаоница перади по ЕУ стандардима капацитета 4.000 пилића на сат“, док ће предузеће ''Green Power“ д.о.о. обновљиви извори енергије Бјелосављевићи-Соколац, износ од 273.000,00 КМ за реализацију пројекта ''Погон за производњу електричне енергије, топлотне енергије и дрвеног пелета“.

У вези са овом одлуком, Влада Републике Српске донијела је Закључак којим се задужује се Министарство финансија да прије потписивања Уговора са корисницима средстава Влади Републике Српске предложи измјене и допуне ''Уредбе о условима и начину реализације програма подршке инвестицијама и запошљавању'' (''Службени гласник Републике Српске'', број 70/12) којим ће се, између осталог, дефинисати:

Да је корисник средстава дужан да уз подношење захтјева за исплату сваке транше приложи банкарску гаранцију за износ транше издату од стране пословне банке која послује на територији Републике Српске и плативу на први позив у корист Републике Српске (исплаћена средства морају бити обезбијеђена банкарском гаранцијом за све вријеме трајања уговора о додјели средстава),

Да је корисник средстава дужан да уз подношење захтјева за исплату сваке транше приложи, поред банкарске гаранције плативе на први позив, двије потписане бјанко мјенице са потписаном мјеничном изјавом, а у циљу наплате законске затезне камате у складу са законом који утврђује висину стопе затезне камате,

Да је корисник средстава дужан прије него што му буде исплаћена задња транша ангажовати овлаштеног процјенитеља који ће извршити процјену вриједности инвестиције у складу са закљученим уговором о додјели средстава и Уредбом, а трошкове процјене сноси корисник средстава.

 

 

 

 

  • 19.4.2013. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD