Пољопривредним произвођачима представљен Правилник о подстицајима

Представници Агенције за привредни развој општине Мркоњић Град у сарадњи са стручњацима Пољопривредне савјетодавне службе Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде одржали су данас у Мркоњић Граду предавање за пољопривредне произвођаче са подручја општине . На самом почетку присутнима је представљен Правилник о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села у 2013.години и Правилник о комерцијалним и некомерцијалним газдинствима.

Ми смо данас упознали пољопривреднике са Правилником о подстицајима за 2013.годину, чији је буџет око 60 милиона марака и подстицајна средства ће се дијелити кроз подршку производње и дохотку те кроз рурални развој , каже Миле Лаловић из Пољопривредно савјетодавне службе . Додајући да су у оквиру  руралног развоја и капиталне инвестиције и интервентне мјере, те  ванредне потребе.

Након предстваљања Правилника  одржана је и презентација о пластеничкој производњи, са акцентом на производњу поврћа о којој је говорио Радомир Матић из Пољопривредно савјетодавне службе.

''Поврће као производ има своју специфичност из разлога што  не може дуго да стоји и мора се производити баш у оним регијама у којим становништво и живи,  а да би те регије имале довољне количине поврћа за своје становништво,  они поред производње на отвореном морају да развијају и пластеничку производњу'', каже Матић. Истичући да је  пластеничка производња  радно интензивна производња у односу на чланове домаћинства, јер  ангажује комплетно домаћинство и занимљива је као један од видова допунског запошљавања.

Прeдстaвници Пoљoприврeднe сaвjeтoдaвнe службe истaкли су дa je oвe гoдинe утврђeнa прeмиja зa литaр млиjeкa eкстрa клaсe oд 0,30 КM, a зa литaр млиjeкa бeз клaсe 0,10 КM, тe дa висинa пoдстицajних срeдстaвa зa пoљoприврeдну мeхaнизaциjу изнoси 30 oдстo oд нaбaвљeнe мaшинe или прикључнoг oруђa, a зa пoљoприврeдну мeхaнизaциjу прoизвeдeну у Српскoj 40 oдстo oд инвeстициje.
Када је ријеч о  инвeстицијама у систeмe зa нaвoдњaвaњe, висинa пoдстицajних срeдстaвa износи 40 oдстo зa лицa стaриja oд 35 гoдинa, дoк je зa млaђe oд 35 гoдинa 50 oдстo oд вриједности инвeстициje.

  • 15.4.2013. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD