Најава 19. сједнице Скупштине општине Мркоњић Град

Најава 19. сједнице Скупштине општине Мркоњић Град

Сједницa Скупштине општине Мркоњић Град ће се одржати дана 17.02.2023. године (петак) у скупштинској сали општине Мркоњић Град, са почетком у 10,00 часова.

 

 

Д н е в н и    р е д:

 

1.      Усвајање Извода из записника са 18. сједнице Скупштине општине Мркоњић Град одржане дана 14.12.2022. године;

2.      Извјештај о раду Одбора за жалбе општине Мркоњић Град за 2022. годину;

3.      Извјештај о раду Скупштине општине Мркоњић Град за 2022. годину;

4.      Акциони план за спровођење препорука по ревизорском извјештају за 2021. годину;

5.      Приједлог Одлуке о просјечној, коначној, грађевинској цијени м2 корисне површине стамбеног и пословног простора у 2022. години;

6.      Приједлог Програма заједничке комуналне потрошње за 2023. годину;

7.      Приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о начину и условима продаје непокретности  у својини Општине Мркоњић Град у Бјелајцу путем лицитације;

8.      Приједлог Одлуке о давању сагласности за закључивање уговора о замјени земљишта у својини Општине Мркоњић Град, са Вођевић Мирка Јовом, Бјелајце бб, Мркоњић Град, заступан по пуномоћнику Марић Н. Горану, адвокату из Бања Луке;

9.      Приједлог Програма одржавања локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Мркоњић Град за 2023. годину;

10.  Приједлог Одлуке о утврђивању приједлога уписних подручја за основне школе;

11.  Извјештај о рјешавању управних предмета у Општинској управи општине Мркоњић Град за 2022. годину;

12.  Извјештај о реализацији Стратегије пронаталитетне политике општине Мркоњић Град за 2022. годину;

13.  Информација о утрошку средстава од таксе за посебне мјере заштите од пожара за 2022. годину;

14.  Информација о реализацији Плана кориштења средстава са рачуна концесионих накнада за 2022. годину;

15.  Информација о утрошку средстава остварених продајом шумских дрвних сортимената на подручју општине Мркоњић Град у 2022. години;

16.  Информација о утрошку новчаних средстава са посебног рачуна водних накнада за 2022. годину;

17.  Извјештај о раду општинских инспекцијских органа за период јануар – децембар 2022. године;

- Саобраћајни инспектор,

- Инспектор за храну – здравствени инспектор,

- Урбанистичко – грађевински инспектор,

- Ветеринарски инспектор,

- Тржишни инспектор;

 

18. Информација о стању безбједности на подручју општине Мркоњић Град за 2022. годину;
19. Информација о раду Пореске управе - Подручна јединица Мркоњић Град, за 2022. годину;

 

  • 13.2.2023. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD