ОДРЖАНА 18. СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

ОДРЖАНА 18. СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

На 18. сједници Скупштине општине усвојено је цјелокупних 12 тачака дневног реда.

Подржан је Приједлог Одлуке о усвајању буџета за 2023. годину, као и Приједлог Одлуке о извршењу буџета општине за 2023. годину.

Према Одлуци о усвајању буџета општине Мркоњић Град за 2023. годину, усвојен је буџет у износу од 18.821.500,00 КМ, који се састоји од прихода, грантова, трансфера и примитака за нефинансијску имовину и примитака од финансијске имовине.

Одлука о извршењу буџета општине Мркоњић Град за 2023. годину ће се спровести у складу са Законом о буџетском систему Републике Српске и Законом о трезору, тј све одлуке, закључци и рјешења који се односе на буџет морају бити у складу са овом Одлуком.

Буџетски корисници су обавезни да доставе Одјељењу за привреду и финансије кварталне финансијске планове за извршење буџета десет дана прије почетка сваког квартала.

Одборници су подржали и Приједлог Одлуке о усвајању Програма капиталних инвестиција за период од 2023-2027 године. 

Ову Одлуку чине пројекти намјењени за санацију и изградњу путева, водоснабдјевање и канализацију, саобраћај, здравставо, образовање, културу и информисање, спорт и рекреацију, екологију, паркове, тржнице, стамбене, пословне и друштвене домове те топлификацију елек. и расвјете.  

Усвојен је и Приједог Одлуке о усвајању измјене дијела Регулационог плана „Центар“ Мркоњић Град на локацији „Рудине“.

Изради измјене Регулационог плана приступило се након што је Скупштина општине Мркоњић Град на сједници одржаној 25.02.2022. године донијела Одлуку о приступању изради измјене дијела Регулационог плана „Центар“ на локацији „Рудине“. Нови плански концепт дефинише изградњу два стамбено-пословна објекта колективног становања (спратности П+4), саобраћајне површине и јавну комуналну инфраструктуру, изградњу и опремање јавних површина (дјечије игралиште, пјешачке стазе..), а све у циљу рјешавања стамбеног питања младих брачних парова којима би реализацијом дефинисаних планских рјешења био осигуран квалитет живота у пријатном амбијенту.

 

  • 14.12.2022. године

Коментари


INTERNAL ERROR: postojiNovost()
:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD

Најновије новости