ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПРИЈЕДЛОГА, МИШЉЕЊА И СУГЕСТИЈА О ПИТАЊИМА КОЈА ТРЕБА УВРСТИТИ У ПРОГРАМ РАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД ЗА 2023. ГОДИНУ

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПРИЈЕДЛОГА, МИШЉЕЊА И СУГЕСТИЈА О ПИТАЊИМА КОЈА ТРЕБА УВРСТИТИ У ПРОГРАМ РАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД ЗА 2023. ГОДИНУ

Поштовани грађани!

                      

            Пословником о раду Скупштине општине Мркоњић Град, чланом 118., предвиђено је да Скупштина доноси Програм рада за календарску годину, најкасније до краја текуће године за наредну годину.

            Програм рада Скупштине чине питања из дјелокруга Скупштине и сaдржи задатке Скупштине који произилазе из Устава, закона, Статута и утврђене политике развоја општине.

            Програмом рада утврђују се послови и задаци Скупштине, њихов садржај, начин извршавања, носиоци послова и задатака као и рокови за њихово извршавање.

            Сходно напријед наведеном, позивамо заинтересоване грађане да најкасније до 29.11.2022. године доставе своје приједлоге које би, по мишљењу грађана, требало унијети у Програм рада Скупштине општине Мркоњић Град за наредну 2023. годину.

            На основу примљених приједлога, Колегијум Скупштине припрема и утврђује приједлог Програма рада Скупштине општине Мркоњић Град за 2023. годину који се упућује Скупштини на разматрање и усвајање.

            Очекујемо приједлоге и мишљења грађана за израду Програма, на чему се унапријед захваљујемо.

                                                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК СО

                                                                                                               Стевица Еремија, с.р.

 

 

  • 22.11.2022. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD