Ј А В Н И П О З И В за подношење захтјева за капиталне инвестиције у пољопривредној производњи

Ј А В Н И П О З И В за подношење захтјева за капиталне инвестиције у пољопривредној производњи

 АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ

ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

 

На основу тачке 3.2.1. Програма за подстицај привредног развоја општине Мркоњић Град у 2022. години под тачком 3. Капиталне инвестиције, директор Агенције за привредни развој дана 06.07.2022. године о б ј а в љ у ј е

 

Ј А В Н И    П О З И В

за подношење захтјева за капиталне инвестиције у пољопривредној производњи

 

1.      Врсте капиталних инвестиција

Право на подстицајна средства за капиталне инвестиције у пољопривредној производњи остварују индивидуални пољопривредни произвођачи који су инвестирали у периоду од 01.01.2022. до дана завршетка Јавног позива, а за сљедеће активности:

1.      Набавка пољопривредне механизације,

2.      Набавка пољопривредне опреме,

3.      Набавка крава и јуница,

4.      Набавка оваца и коза,

5.      Изградња објеката за смјештај крупне стоке,

6.      Изградња лагуна за стајњак,

7.      Изградња пластеника,

8.      Адаптација, изградња и опрема рибогојилишта.

 

Пољопривредни произвођач може да поднесе захтјев само за једну од наведених врста активности.

 

2.      Висина новчаних подстицаја

Средства су планирана за рефундацију трошкова активности у висини до 30%, а максимално 2.000,00КМ за некомерцијална, односно 3.000,00КМ за комерцијална газдинства.

За кориснике подстицаја у категорији младих брачних парова на селу рефундираће се трошкови у висини до 50%, а максимално 3.000,00КМ за некомерцијална, односно 4.000,00КМ за комерцијална газдинства.

За инвестиције које износе минимално 20.000,00КМ, рефундираће се трошкови у износу до 30%, а максимално 8.000,00КМ за некомерцијална, односно 10.000,00КМ за комерцијална газдинства.

Подносиоцима захтјева за подстицајна средства, а корисницима подстицаја од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, по основу истих активности, средства ће се рефундирати у износу до 10% од укупне вриједности инвестиције.

Средства неће бити одобрена за инвестиције:

1.      Набавка мање од три краве и јунице,

2.      Набавка мање од 50 оваца или коза,

3.      Изградња објеката за смјештај крупне стоке чија је укупна инвестиција мања од 20.000,00КМ

4.      Изградња лагуна за стајњак чија је укупна инвестиција мања од 20.000,00КМ,

5.      Адаптација, изградња и опрема рибогојилишта чија је укупна инвестиција мања од 20.000,00КМ,

6.      Изградња пластеника чија је укупна инвестиција мања од 3.000,00КМ,

7.      Куповина грађевинског земљишта и постојећих зграда и објеката,

8.      Набавка кориштене механизације и опреме.

 

3.      Лица која имају право на подстицаје

Право на подстицајна средства за капиталне инвестиције у пољопривредној производњи могу да остваре физичка лица са мјестом пребивалишта на подручју општине Мркоњић Град, која имају регистровано пољопривредно комерцијално или некомерцијано газдинство.

 

Потребна документација

1.      Потврда о регистрацији пољопривредног газдинства,

2.      Потврда о пребивалишту,

3.      Копија личне карте,

4.      Увјерење од Пореске управе о измиреним обавезама и измирене обавезе према Општини,

5.      Фискални рачун са фактуром,

6.      Купопродајни уговори (само за набавку стоке),

7.      Копија текућег рачуна.

 

Поред наведених докумената, за младе брачне парове потребно је доставити:

1.      Вјенчани лист,

2.      Родни лист (максимална старост до 35 година-један од супружника),

3.      Мјесто пребивалишта на селу (најмање 6 мјесеци прије подношења захтјева).

 

4. Начин остваривања права

Захтјев за подстицајна средства се подноси у Агенцији за привредни развој општине Мркоњић Град, улица Светог Саве (Дом културе), до потпуног утрошка планираних средстава, а најкасније до  22.07.2022. године.

Сви заинтересовани детаљније информације могу добити у просторијама Агенције или на телефон број: 050/214-257

 

 

 

Број:15-4/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ДИРЕКТОР

Дана, 06.07.2021. године                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Горан Тодоровић      

 

  • 6.7.2022. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD