У петак 12. сједница Скупштине општине Мркоњић Град

У петак 12. сједница Скупштине општине Мркоњић Град

У петак, 01.04.2022. године у скупштинској сали општине Мркоњић Град одржаће се 12. сједница Скупштине општине, са почетком у 10,00 часова. На дневном реду наћи ће се 22 тачаке.

 

Д н е в н и    р е д:

 

1.      Усвајање Извода из записника са 11. сједнице Скупштине општине Мркоњић Град одржане дана 25.02.2022. године;

2.      Информација о раду Правобранилаштва Републике Српске – Сједиште замјеника Бања Лука за 2021. годину;

3.      Приједлог Програма за подстицај привредног развоја општине Мркоњић Град у 2022. години;

4.      Приједлог рјешења о именовању Комисије за имплементацију Програма за подстицај привредног развоја општине Мркоњић Град у 2022. години (Компонента: Подршка развоју пољопривреде);

5.      Приједлог рјешења о именовању Комисије за имплементацију Програма за подстицај привредног развоја општине Мркоњић Град у 2022. години (Компоненте: Подршка развоју МСП и предузетништва и Подршка развоју туризма);

6.      Приједлог Одлуке о начину и условима продаје непокретности у својини Општине Мркоњић Град путем лицитације – у улици Симе Шолаје;

7.      Приједлог Одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о продаји непосредном погодбом неизграђеног грађевинског земљишта у својини Општине Мркоњић Град, са Амиџић Бранка Петром и др. из Мркоњић Града, ул. Јована Рашковића бб;

8.      Приједлог Одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о продаји непосредном погодбом неизграђеног грађевинског земљишта у својини Општине Мркоњић Град, са Срдић Нике Мирославом из Копљевића, Мркоњић Град;

9.      Информација о раду Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове  – Подручна јединица Мркоњић Град за 2021. годину;   

10.Приједлог Правилника о условима и начину отуђења непокретности у свијини Општине Мркоњић Град испод тржишне цијене или без накнаде;

11.  Нацрт Одлуке о начину, условима и поступку избора корисника пројекта „Зграда за младе брачне парове у Мркоњић Граду“;

12.  Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о спајању ЈУ Културни центар „Петар Кочић“ Мркоњић Град и ЈУ „МГ СПОРТ“ Мркоњић Град уз оснивање ЈУ Културно – спортски центар „Петар Кочић“ Мркоњић Град;

13.  Приједлог Одлуке о усвајању Платформе за мир и Плана активности за имплементацију Платформе за мир 2022-2024. година;

14.  Извјештај о реализацији Плана кориштења средстава са рачуна од концесионих накнада за 2021. годину;

15.  Приједлог Плана кориштења средстава од концесионе накнаде у 2022. години;   

16.    Извјештај о утрошку средстава остварених продајом шумских дрвних сортимената на подручју општине Мркоњић Град у 2021. години;

17.  Приједлог Програма утрошка средстава остварених продајом шумских дрвних сортимената на подручју општине Мркоњић Град у 2022. години;    

18.  Информација о утрошку новчаних средстава са посебног рачуна водних накнада за 2021. годину;

19.  Приједлог Одлуке о утрошку новчаних средстава са посебног рачуна водних накнада у 2022. години;

20.  Информација о утрошку средстава од таксе за посебне мјере заштите од пожара  у 2021. години;

21.  Приједлог Плана утрошка средстава од таксе за посебне мјере заштите од пожара за 2022. годину;

22.  Информација о стању у области снабдијевања електричном енергијом на подручју општине Мркоњић Град у 2021. години;  

 

 

                                                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК СО

                                                                              Стевица Еремија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 28.3.2022. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD