У петак 33. сједница Скупштине општине

У петак 29. маја у скупштинској сали, са почетком у 13.00 часова одржаће се 33. сједница Скупштине општине Мркоњић Град. На дневном реду наћи ће се 19 тачака.

Д Н Е В Н И  Р Е Д

 

1. Разматрање и усвајање Извода из записника са 32. сједнице Скупштине општине Мркоњић Град, одржане дана 10.03.2020. године.

2.      Приједлог Одлуке о отпису потраживања општине Мркоњић Град у 2019. години.

3.      Приједлог Одлуке о усвајању завршног рачуна.

4.      Извјештај о извршењу буџета Општине Мркоњић Град за 2019. годину.

5.      Информација о реализацији Програма капиталних инвестиција за 2019. годину.

6.      Приједлог Програма за подстицај привредног развоја општине Мркоњић Град у 2020. години.

7.      Приједлог Одлуке о начину и условима продаје непокретности у својини Општине Мркоњић Град путем лицитације.

8.      Приједлог Одлуке о начину и условима продаје непокретности у својини Општине Мркоњић Град путем непосредне погодбе.

9.      Приједлог Одлуке о ослобађању плаћања закупнине за кориштење пословних простора и кориштење јавне површине у власништву Општине Мркоњић Град.

10.  Приједлог Одлуке о приступању изради измјене Регуационог плана „Кула – Рудићи“ у Мркоњић Граду.

11.  Информација о стању у области спорта са финансијским извјештајем спортских клубова на подручју општине Мркоњић Град за 2019. годину.

12.  Програм спортских активности на подручју општине Мркоњић Град за 2020. годину.

13.  Информација о стању у области културе и информисања на подручју општине Мркоњић Град за 2019. годину.

14.  Програм културних активности на подручју општине Мркоњић Град за 2020. годину са финансијским планом.

15.  План и програм рада са финансијским планом прихода и расхода за 2020. годину ЈЗУ Дома здравља „Др Јован Рашковић“ Мркоњић Град.

16.  Информација о менталном здрављу у заједници за 2019. годину.

17.  Информација о раду Правобранилаштва Републике Српске – Сједиште замјеника Бања Лука за 2019. годину.

18.  Информација о раду Општинске борачке организације Мркоњић Град за 2019. годину.

19.  Информација о раду Општинске организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила општине Мркоњић Град за 2019. годину.

 

 

  • 27.5.2020. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD