У петак 30. сједница Скупштине општине

У петак 22. новембра у скупштинској сали, са почетком у 13.00 часова одржаће се 30. сједница Скупштине општине Мркоњић Град.

 На дневном реду 30. сједнице Скупштине наћи ће се 11 тачака дневног реда.

                                                     Д Н Е В Н И  Р Е Д

 

1.   Разматрање и усвајање Извода из записника са 29. сједнице Скупштине општине

Мркоњић Град, одржане дана 25.10.2019. године.

2.   Приједлог Одлуке о усвајању Ребаланса буџета општине Мркоњић Град за 2019. годину.

 

3.   Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о извршењу буџета општине Мркоњић Града за 2019. годину.

 

4.   Нацрт Одлуке о усвајању буџета општине Мркоњић Град за 2020. годину.

 

5.   Нацрт Одлуке о извршењу буџета општине Мркоњић Град за 2020. Годину.

 

6.   Акциони План за спровођење препорука по ревизорском извјештају.

     7.   Приједлог Одлуке о измјени Програма за подстицај привредног развоја општине

Мркоњић Град у 2019. години.

 

  8.   Приједлог Одлуке о приступању изради измјене дијела Регулационо-урбанистичког плана, начину и условима изградње и уређења у насељеном мјесту Мркоњић Град.

 

  9. Приједлог Одлуке о давању сагласности за закључивање уговора о продаји непосредном  погодбом  неизграђеног  грађевинског  земљишта  Верем  (Ахмета) Едину из Мркоњић Града у сврху комплетирања грађевинске парцеле.

 

  10. Приједлог  Одлуке  о  давању  сагласности  за  закључивање  Уговора  о  замјени некретнина између Вучковић ( Љубе) Николе и Општине Мркоњић Град.

 

 11. Приједлог  Одлуке  о  давању  сагласности  за  закључивање  Уговора  о  замјени некретнина између Чегар ( Стеван) Јове и Општине Мркоњић Град.

 

 

 

 

  • 20.11.2019. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD