Одржан састанак Партнерске групе за ревизију Стратегије развоја општине Мркоњић Град

Данас је у општини Мркоњић Град одржан састанак Партнерске групе за ревизују Стратегије развоја општине за период 2019.-2024. година. Ревизија се проводи као наставак активности на реализацији Стратегије.

 

Стратегија је припремљена у склопу Пројекта интегрисаног локалног развоја у Босни и Херцеговини (БиХ) који представља заједнички пројекат Развојног програма Уједињених нација (UNDP) у БиХ и Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC).

У складу са изабраним методолошким приступом у завршној години првог петогодишњег циклуса имплементације Стратегије (2014-2018), проведена је независна средњорочна евалуација Стратегије, која је показала да су у периоду имплементације од 2014. године постигнути значајни резултати и направљене позитивне промјене у локалној заједници. Од укупно девет секторских циљева у посматраном пероду су три циља у потпуности остварена, а шест дјелимично. Остварен је и висок укупан проценат реализације планираних пројеката у оквиру Стратегије од 84,06%. Најбољи резултати током првог петогодишњег циклуса забиљежени су у домену повећања инвестиција, повећаног запошљавања, повећања БДП-а и оснаживања руралних подручја општине. Позитивни помаци забиљежени су такође и у повећању обухвата и квалитета услуга социјалне заштите, здравствених и комуналних услуга и изградње културне и спортске инфраструктуре, гдје је примјетан већи фокус на рурална подручја у односу на период прије усвајања Стратегије.

Начелница општине Мркоњић Град Дивна Аничић  истакла је да је акценат Стратегије  на индустрији, пољопривреди и туризму. „Након пет година имплементације стратегије извршили смо ревизију, имамо 72 нова пројекта чија је вриједност 16.000.000,00 КМ, од тога 9.000.000,00 КМ из буџета општине и 7.000.000,00 КМ од екстерних извора. Задатак општинске управе, јавних институција, приватних предузетника и других предузећа јесте да нађемо начин како да дођемо  до тих екстерних извора“, рекла је Аничићева.

Стратегија интегрисаног локалног развоја општине Мркоњић Град за период 2014 - 2024. година усвојена је од стране Скупштине општине Мркоњић Град у децембру 2013. године. Овим планским документом тада су дефинисани фокуси и стратешки циљеви будућег локалног развоја општине Мркоњић Град за дугорочни период до 2024. године, док су секторским развојним плановима (за секторе економског развоја, друштвеног развоја и заштиту животне средине) утврђени циљеви, резултати, програми, пројекти и мјере за период до 2018. године.

  • 19.6.2019. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD