• 00 387 50 220 920
  • kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba

Средњорочна евалуација Стратегије развоја у општини Мркоњић Град

Начелница општине Мркоњић Град Дивна Аничић, заједно са сарадницима, данас су одржали састанак са представницама УНДП-а за техничку асистенцију у имплементацији Стратегије развоја, Тањом Михајловић и Снежаном Мишић-Михајловић.

Тема састанка је покретање процеса средњорочне евалуације Стратегије развоја општине Мркоњић Град  2014-2024. година, за период 2014 – 2018. година. Циљеви ове евалуације су направити процјену нивоа и испуњења реализације Стратегије за период 2014.-2024. година, те идентификовати најзначајније промјене у локалном контексту и развојним приоритетима.

У предстојећем периоду слиједи прикупљање релевантних података за евалуацију стратегије, а план је да се евалуација заврши до краја маја ове године. Анализа података радит ће се по систему: релевантности, ефективности, ефикасности и утицаја одрживости. Налази независне евалуације (запажања и препоруке) приказат ће се у евалуацијским извјештајима сачињеним од стране УНДП-а.

На основу сачињене евалуације и сходно актуелностима насталим у протеклом периоду, приступити ће се ревизији постојеће Стратегије развоја.

  • 16.4.2018. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD