Документи

 

Документ Датотека
41Захтјев за издавање локацијских услова за комуналне објекте _за_издавање_локацијских_услова_за_комуналне_објекте.pdf
42Захтјев за издавање локацијских услова за постављање привремено преносних објеката-киоска _за_издавање_локацијских_услова_за_постављање_привремено_преносних_објеката-киоска.pdf
43Захтјев за издавање локацијских услова-помоћни објекти _за_издавање_локацијских_услова-помоћни_објекти.pdf
44Захтјев за издавање накнадног одобрења за легализацију бесправно изграђених објеката
45Захтјев за издавање накнадног одобрења за легализацију бесправно изграђених објеката до 400м2
46Захтјев за издавање одобрења за заузимање јавне површине – за постављање стола - фрижидера _за_издавање_одобрења_за_заузимање_јавне_површине_–_за_постављање_стола_-_фрижидера.pdf
47Захтјев за издавање одобрења за изградњу објеката
48Захтјев за издавање одобрења за изградњу објекта _за_издавање_одобрења_за_изградњу_објекта.pdf
49Захтјев за издавање одобрења за инфраструктурне објекте
50Захтјев за издавање рјешења да је објекат саграђен прије 1980.године _за_издавање_рјешења_да_је_објекат_саграђен_прије_1980.године.pdf
51Захтјев за исплату новчане накнаде за новорођенче
52захтјев за накнадно одобрење за легализацију објеката _за_накнадно_одобрење_за_легализацију_објеката.pdf
53Захтјев за прекопавање јавне површине _за_прекопавање_јавне_површине.pdf
54Захтјев за привремено заузимање јавне површине-шупа и гаража _за_привремено_заузимање_јавне_површине-шупа_и_гаража.pdf
55Захтјев за рушење објекта _за_рушење_објекта.pdf
56Захтјев за технички преглед и употребну дозволу _за_технички_преглед_и_употребну_дозволу.pdf
57Захтјев за технички преглед објекта и употребну дозволу
58Захтјев за упис дјетета у вртић
59Индекс-Регистар информација у општини Мркоњић Град Indeks_registar_informacija_-_KONACNA.pdf
60Локални еколошки акциони план _ЕКОЛОШКИ_АКЦИОНИ_ПЛАН_ОПШТИНЕ_МРКОЊИЋ_ГРАД.pdf
61Предузетништво и пољопривреда
62Пријава на јавни конкурс (Образац бр.1) _на_јавни_конкурс_(Образац_бр.1).doc
63Програм капиталних инвестиција_2009-2013
64Скраћена верзија Прединвестиционе студије оснивања и успоставе пословних зона у општини Мркоњић Град
65Стратегија комуникације општине Мркоњић Град
66Стратегија партнерства са грађанима општине Мркоњић Град
67Стратегија популационе политике општине Мркоњић Град за период 2017-2021. године
68Стратегија развоја општине Мркоњић Град
69Стратегија развоја општине Мркоњић Град 2014-2024