Mrkonjic Grad

U mrkonjićkoj opštini postoje dobri prirodni uslovi za razvoj brdsko-planinskog i seoskog turizma. Sa turističkog aspekta, najinteresantnija je planina Lisina i jezero Balkana u njenom podnožju. Jezero Balkana, udaljeno 5 kilometara, pored nekadašnjeg "Puta AVNOJ-a" (Jajce - Mrkonjić Grad - Bihać), najatraktivnije je izletište u ovom kraju. Omeđeno je pašnjacima i gustim hrastovim i četinarskim šumama. Zelenkovac je planinsko izletište koje se nalazi pored sela Podrašnica (opština Mrkonjić Grad). Udaljeno je oko 70 km jugozapadno od Banja Luke i leži na nadmorskoj visini od 880 m ...

više informacija

Na području opštine Mrkonjić Grad registrovano je 10 (deset) sportskih klubova koji funkcionišu u 7 (sedam) sportskih grana i to: fudbal, odbojka, košarka, stoni tenis, atletika, šah i džudo. Klubovi se finansiraju iz budžeta Opštine i od prihoda od donacija i sponzora. Sportski tereni : U skladu sa Programom sportskih aktivnosti u prethodnim godinama izdvojena su značajna sredstva za geradnju sportskih objekata i terena, izgrađena je sportska dvorana, rekonstruisan stadion „Luke“ izgrađena su dječija igrališta u ulici Nikole Tesle, Cara Dušana, Zborištu,Brešinom potoku, Kamenici, Stražbenici i sportska igrališta u ulici Nikole Tesle i mjesnim zajednicama Podbrdo, Graci, Orahovljani, Brdo, Bjelajce, Kopljevići, Kotor, Majdan Oćune, Podrašnica ...

više informacija

Prema popisu stanovništva iz 1991. g. opština Mrkonjić Grad je imala 27.379 stanovnika. Prema prelimininarnim rezultatima popisa stanovništva održanog 2013. godine na području opštine Mrkonjić Grad popisano je 18.136 stanovnika. Stanovništvo živi u 38 naseljenih mjesta. Procjenjuje se da oko 7.915 stanovnika živi u urbanim naseljima dok preostalih 10.221 stanovnika spada u stanovništvo koje živi u ruralnim naseljima. Najviše ima radno sposobnog stanovništva (15 – 65 godina), na kojeg otpada 5894 stanovnika opštine, slijedi stanovništvo od 10 – 15 godina sa 2.483 stanovnika, a na stanovništvo sa 65 godina starosti i više otpada 3.617 od ukupnog broja stanovnika opštine Mrkonjić Grad.

više informacija

Poljoprivredna zemljišta na području opštine zauzimaju 54,0% od ukupne površine. Neobradivo poljoprivredno zemljište (pašnjaci) obuhvata 20% ukupne površine Opštine, a 80% obradive površine su u vlasništvu individualnih poljoprivrednih proizvođača. Kvalitet zemljišta, klimatski uslovi i tradiicija upućuju da je Mrkonjić Grad stočarski i poljoprivredni kraj

više informacija

Na području opštine postoje četiri centralne Osnovne škole sa deset (10) područnih škola. U sastavu osnovne škole ''Petar Kočić'' rade područne škole: Oćune, Majdan i Kopljevići, u OŠ ''Ivan Goran Kovačić'' radi područna škola Šehovci , u OŠ ''Vuk Karadžić'' Baraći rade devetorazredna škola Podrašnica, petorazredne škole u Podbrdu, Gracima, Orahovljanima, i u OŠ ''Branko Ćopić'' u Bjelajcu rade područne škole u Baljvinama, Gustovari

više informacija

NazivOtvoren do
    Arhiva tendera

    Korisne informacije i servisi za građane


    Aplikacija PGIS VRBAS

    Aplikacija PGIS VRBAS namijenjena je stanovništvu za pregled, prijavu ili komentarisanje rizičnih situacija (kao što su poplave, klizišta, ekološki rizici - deponije smeća, nelegalni ispusti otpadnih voda i sl.), šteta nastalih usljed hazarda (poplava, klizišta, zemljotresa, požara), te dijeljenje fotografija i opisa prirodnih ljepota. Pomoću aplikacije PGIS VRBAS možete vršiti slanje prijava isključivo za područje sliva rijeke Vrbas. Prilikom slanja prijave sistem automatski identifikuje lokaciju, naselje i opštinu, te se prijava automatski prosljeđuje nadležnim opštinama..