Транскрипти

Транскрипти

Рад скупштине је јаван. Сви акти, уколико нису проглашени тајнима, према Закону о слободи приступа информацијама су доступни грађанима. Скупштинске одлуке се објављују у Службеном гласнику општине Мркоњић Град, а о раду на сједници Скупштине води се записник и врши тонско снимање.

Записник садржи основне податке о раду на сједници, о датим приједлозима и закључцима усвојеним на сједници, као и дијеловима изјава одборника, ако одборници желе да се одређени дијелови њихових изјава унесу у записник. На сједници се усваја записник са протеклог засједања, на којег сваки одборник има право да изнесе примједбе. Усвојени записник потписују предсједник и секретар Скупштине.

Сви грђани имају право приступа записнику и тонском запису са сједнице Скупштине. Да бисте добили записник, односно тонски запис потребно је да поднесете захтјев Стручној служби Скупштине општине, која је дужна да ваш захтјев ријеши за 15 дана.