ЈЗУ Др Јован Рашковић

ЈЗУ Др Јован Рашковић


Адреса: Улица Јована Цвијића бб
70260 Мркоњић Град

Телефон: 050 211 319 Централа
Факс: 050 211 286
Веб адреса: http://www.domzdravljamg.com
 

124 ХИТНА ПОМОЋ                

Здравствена заштита у Дому Здравља 'Др Јован Рашковић' организује се на два нивоа, и то:

 • Примарни дио здравствене заштите, и дио
 • Секундарног нивоа здравствене заштите. 

У Дому Здравља се организује основни облик здравствене заштите, а то је примарна здравствена заштита становништва, као и дио секундарне здравствене заштите, те консултативно специјалистичка здравствена заштита из одређених специјалности /Педијатрија, Гинекологија и акушерство, Пнеумофтизиологија и Зубоздравствена заштита и биохемијска лабараторија. 

Подручје за које Дом здравља пружа услуге примарног нивоа здравствене заштите и дио услуга секундарног нивоа здравствене заштите, за које је оспособљен, је подручје општине Мркоњић Град и Језеро (16.550 осигураних лица) и то за:

 • Осигурана лица која су осигураници Фонда и која имају пребивалиште на тој општини / граду, 
 • За сва осигурана лица у хитним случајевима,
 • Услуге промоције и превенције здравља за све становнике општине. 

Пружање здравствене заштите се одвијало кроз следеће службе:

 • Служба опште медицине са теренским амбулантама,
 • Служба хитне медицинске помоћи са возним парком,
 • Служба медицине рада
 • Служба за заштиту здравља дјеце и омладине,
 • Стоматолошка служба
 • Интернистичка служба са Интерним одјелом,
 • Хигијенско-епидемиолошка служба,
 • Служба за заштиту здравља жена са Порођајним одјелом,
 • Антитуберколозни диспанзер,
 • РТГ служба и ултразвучни кабинет,
 • Служба за лабараторијску дијагностику,
 • Служба заједничких послова.
 • Центар за ментално здравље 

У циљу приближавања здравствених услуга пацијентима, Дом Здравља је организовао и консултативно-специјалистичку заштиту из следећих специјалности: оториноларингологија, офталмологија, неуропсихијатрија, ортопедија и хирургија-четири пута , психолог- два пута мјесечно, те физијар четири пута, а врши се и издавање љекарских увјерења за возаче моторних возила. Све то је довело до далеко мањег одласка пацијената до Бања Луке, а и до знатно јефтинијих здравствених услуга.
 

Показатељи пословања

На извршењу послова и задатака у Дому Здравља Мркоњић Град, тренутно је ангажовано 100 радника. 

Кадровска структура запослених

Р.Б.

Структура

2010

I

Медицински радници

74

 

Доктори специјалисти

10

 

Доктори опште праксе

8

 

Доктори стоматологије-специјалисти

1

 

Доктори стоматологије

3

 

Медицински техничари-ВШС

5

 

Медицински техничари ССС

50

II

Немедицински радници

29

 

Укупно (I+II)

104

 

Од медицинске опреме набављени су изузетно важни медицински апарати: Ехо слушни апарат, компресор, аудиометар, спирометар, ЕКГ апарат, те турбина, насадник и колењак за потребе Стоматолошке службе), чиме је квалитет здравствених услуга подигнут на виши ниво. У току је набавка мамографа.

Дом здравља зајено са општином Мркоњић Град ушао је у Пројекат нбавке возила Мини бус – Пежо (14 +1), за потребе пацијената који три пута седмично одлазе на хемодијализу у Бања Луку.

 
Увођење Пројекта Породичне медицине

У складу са реформом здравства, Дом Здравља 'Др Јован Рашковић' Мркоњић Град од 07.10.2004.године званично се налази у пројекту увођења модела породичне медицине, који треба завршити до 2010.године, финансиран кредитом Свјетске банке, средствима општине Мркоњић Град и Дома Здравља, који значи пружање квалитетнијих здравствених услуга и стално праћење здравственог стања пацијента, али који ће с друге стране захтијевати додатна новчана средства око опремања породичних амбуланти / нарочито на терену/, набавке одређене медицинске опреме, возила, едукације особља, итд., да би се у сваком тренутку пацијенту могла пружити адекватна здравствена заштита.

 На подручју наше општине егзистира  11 тимова породичне медицине и 1 тим за општину Језеро од тога 7 у Дому Здравља и 4 ван Дома Здравља, и то у: Бараћима, Подрашници, Горњим Грацима, и Бјелајцу. Један тим породичне медицине покрива подручје Општине Језеро, пошто су се надлежне општинске структуре из Језера изјасниле да би жељеле да им Дом Здравља пружа здравствене услуге.

Дом Здравља Мркоњић Град, тренутно располаже са 13 доедукованих доктора медицине, као и 1 специјалистом, за обављање послова из домена породичне медицине, а едуковано је 28 медицинских техничара.

Приведена је крају регистрација грађана за тимове породичне медицине а за 2010 годину регистровано је 22600 становника.

Почетком рада концепта породичне медицине олакшано је пружање и квалитет услуга.

Фонд здравства 2011 године увео контролу пружања здравствених услуга тако да сад грађани могу да упуте своје примједбе на рад здравствених установа заштитнику права осигураника.

Контакт особа за подручје Мркоњић Града, Шипова и Општине Рибник  је Дејан Гавриловић / тел: 065/889-713 а своје приговоре можете послати на маил zastitnik.prava@zdravstvo-srpske.org

 

Поставите питање директору Дома здравља