Начелник општине Мркоњић Град

Начелник општине Мркоњић Град

 Чланом 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), чланом 66. Статута општине Мркоњић Град („Службени гласник oпштине Мркоњић Град“, број 10/17) и Процедуром планирања, праћења, вредновања и извјештавања (ППВИ), ISO стандарда, прописано је да начелник подноси скупштини план рада и извјештај о свом раду и раду општинске управе.

Годишње планирање представља процес дефинисања редовних активности произашлих из законски дефинисаних одговорности јединице локалне самоуправе и активности на годишњем нивоу, које ће Општинска управа општине Мркоњић Град, укључујући начелника општине и унутрашње организационе јединице предузети како би се имплементирали стратешки и други програмски документи, а резултира израђеним годишњим планом рада.

Извјештај о раду начелника и општинске управе разматра рад у предметноj години са аспекта редовних активности и активности имплементације стратешких и других програмских докумената које је Општинска управа општине Мркоњић Град предузела у извјештаваној години. Припрема се на основу Извјештаја о извршењу буџета општине Мркоњић Град за 2021. годину, Извјештаја о реализацији плана имплементације развојне Стратегије, Извјештаја о раду одјељења,  Информације о реализацији Програма капиталних инвестиција за 2021.години и Извјештаја о реализацији Програма привредног развоја.