Захтјеви, документи Одјељења за општу управу и друштвене дјелатности

Захтјеви, документи Одјељења за општу управу и друштвене дјелатности

     

►Одсјек за опште и управне послове

    1. Захтјев за додјелу средстава,

    2. Захтјев за издавање овјерених докумената из архива,

    3. Захтјев за издавање увјерења,

    4. Захтјев за исправку погрешно евидентираних података (МКР, МКВ, МКД, МКУ)

    5. Захтјев за накнадни упис имена дјетета у матичну књигу рођених,

    6. Захтјев за накнадни упис прибиљешке држављанства у матичну књигу рођених

    7. Захтјев за накнадни упис у матичну књигу рођених

    8. Захтјев за накнадни упис у матичну књигу умрлих

    9. Захтјев за накнадни упис чињенице рођења и чињенице држављанства - поријекло родитеља

  10. Захтјев за накнадно уписивање података у радну књижицу

  11. Захтјев за овјеравање потписа-рукописа изван службених просторија

  12. Захтјев за поништење дуплог уписа у МК

  13. Захтјев за приступ информацијама

  14. Захтјев за промјену личног имена

  15. Захтјев за стицање држављанства БиХ-Републике Српске за бивше  држављане СФРЈ

  16. Захтјев за стицање држављанства олакшаним прирођењем,

  17. Захтјев за упис малољетних лица у књиге држављана РС, у смислу члана 21. Закона о матичним књигама,

  18. Захтјев за упис у матичну књигу рођених матичног уреда општине,

  19. Захтјев за упис у матичну књигу умрлих по основу извода иностраног органа,

  20. Захтјев за упис у МК вјенчаних на основу извода иностраног органа,

  21. Захтјев за упис у МКР општине Мркоњић Град,

  22. Изјава да живи у заједничком домаћинству - КУЋНА ЛИСТА,

  23. Изјава да је живио на дан у заједничком домаћинству - кућна листа,

  24. Изјава о заједничком домаћинству-кућна листа,латинична,

  25. Изјава о постојању трајније заједнице живота три године прије смрти,

  26. Образац за притужбе, 

  27. Пријава за упис имена у матичну књигу рођених,

► Одсјек за друштвене дјалатности и борачко инвалидску заштиту

   1. Захтјев  за једнократну новчану  помоћ-НВО спортски клубови и културне институције,

   2. Захтјев  за пренос списа-РВИ,

   3. Захтјев за  бањско-климатску рехабилитацију - РВИ,

   4. Захтјев за  накнаду породици одликованог борца,

   5. Захтјев за бањско-климатску рехабилитацију - ППБ,

   6. Захтјев за додјелу једнократне новчане помоћи,према министарству,

   7. Захтјев за додјелу једнократнe новчанe помоћи,

   8. Захтјев за издавање картице Цијена минус за 3+,

   9. Захтјев за издавање увјерењ да није учесник у рату,

 10. Захтјев за издавање увјерења да није служен војни рок,

 11. Захтјев за издавање увјерења о радној обавези,

 12. Захтјев за издавање увјерења о учешћу у ОС ВРС,

 13. Захтјев за издавање увјерења- ППБ,

 14. Захтјев за издавање увјерења РВИ,

 15. Захтјев за издавање увјерења- цивила заштита,   

 16. Захтјев за исплату новчане накнаде за новорођенче,

 17. Захтјев за једнократну новчану помоћ- општина,

 18. Захтјев за једнократну новчану помоћ-грађани (социјално угрожена лица и лица у здравственој                     ситуацији),

 19. Захтјев за куповину прве некретнине у стамбеном објекту, зграда за младе брачне парове,

20. Захтјев за накнаду трошкова за изградњу надгробног споменика,

21Захтјев за новчану накнаду као одликованом борацу,

22Захтјев за новчану накнаду по основу смрти корисника породичне инвалиднине, 

23Захтјев за новчану накнаду по основу смрти ЦЖР,

24Захтјев за обнову поступка у предмету категоризација борца,

25Захтјев за остваривање права на годишњи борачки додатак,

26Захтјев за остваривање права на здравствену заштиту ЦЖР,

27Захтјев за остваривање права на мјесечни борачки додатак,

28Захтјев за остваривање права на мјесечно новчано примање,

29Захтјев за пренос списа- категоризација и борачки додатак,

30. Захтјев за пренос списа- ППБ,

31. Захтјев за признавање  својства РВИ,

32. Захтјев за признавање здравствене заштите-РВИ,

33. Захтјев за признавање права на здравствену заштиту бораца ВРС,

33. Захтјев за признавање права на здравствену заштиту ППБ,

34. Захтјев за признавање права на здравствену заштиту -ЦЖР,

35. Захтјев за признавање права на породичну инвалиднину по основу смрти РВИ,

36. Захтјев за утврђивање новог процента војног инвалидитета - погоршање,

37. Захтјев за утврђивање новог процента војног инвалидитета- нецјењено рањавање,болест,

38. Захтјев за утврђивање статуса бораца и разврставање у одређену категорију за покојног супруга,

39. Захтјев за утврђивање статуса борца и разврставање у одређену категорију,