Апликација PGIS VRBAS

Апликација PGIS VRBAS

У склопу пројекта ''Интегрисање климатских промјена у смањењу ризика од поплава у сливу ријеке Врбас'' (детаљније информације о самом пројекту можете наћи на интернет страници UNDP http://www.ba.undp.org одрађена је апликација VRB GEOPORTAL која се може наћи на интернет адреси http://vrb.pmfbl.org

 

 

Апликација PGIS VRBAS намијењена је становништву за преглед, пријаву или коментарисање ризичних ситуација (као што су поплаве, клизишта, еколошки ризици - депоније смећа, нелегални испусти отпадних вода и сл.), штета насталих усљед хазарда (поплава, клизишта, земљотреса, пожара), те дијељење фотографија и описа природних љепота. Помоћу апликације PGIS VRBAS можете вршити слање пријава искључиво за подручје слива ријеке Врбас. Приликом слања пријаве систем аутоматски идентификује локацију, насеље и општину, те се пријава аутоматски просљеђује надлежним општинама. Након пријема пријаве, општинске службе, преко својих администраторских налога, обрађују пријаву, врше верификацију, те предузимају активности по пријави.

Да би апликацију могли активно користити неопходно је да региструјете свој кориснички налог. Регистрацију налога и логовање у систем вршите помоћу опције "Кориснички налог". Корисницима који се не региструју и не пријаве дозвољено је само да врше преглед извршених пријава. Регистрованим корисницима омогућено је да извршавају пријаве, прегледају и прате своје пријаве, коментаришу пријаве и сл. Приликом слања пријаве сматраће се да овјеравате да је садржај пријаве исправан, као и да је слика аутентична. Слање лажних пријава подлијеже законским санкцијама. Прочитајте детаљније услове кориштења.