Зонинг план подручја посебне намјене ТРЦ Балкана

Зонинг план подручја посебне намјене ТРЦ Балкана

На основу члана 50. став 5. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16) и члана 40. Статута општине Мркоњић Град („Службени гласник општине мркоњић Град“, број: 5/14), Скупштина општине Мркоњић Град на 6. сједници одржаној дана 06.04.2017. године донијела је...  прочитајте више

 

... прочитајте више

 

 

... прочитајте више

 

► Текстуални дио плана

► Макета Зонинг плана ППН ТРЦ Балкана