Потпредсједник Скупштине општине Мркоњић Град

Потпредсједник Скупштине општине Мркоњић Град

Блашко Каурин

Потпредсједник Скупштине општине Мркоњић Град


Биографија:

Рођен је 16.12.1983. године у Мркоњић Граду, гдје је завршио основну и средњу школу.

Политичку каријеру  започиње 2009. године у Социјалистичкој партији(СП). За одборника у Скупштини општине(СО) Мркоњић Град први пут је изабран 2012, а за потпредсједника СО-е 2018. године.

Од 2012. до 2016. године обавља  функцију потпредсједника Општинског одбора  Социјалистичке партије Мркоњић Град и предсједника  Актива младих, а чланство га 2019. године бира за предсједника Општинског одбора СП.

Прије функције савјетника начелника Општине Мркоњић Град 2014. године, радио је као шеф пословнице Дунав осигурања.

Kао шеф кабинета министра, 2015. године запослен је у Министарству рада и борачко-инвалидске заштите, гдје и данас ради.

Садашњу функцију потпредсједника Скупштине општине обавља волонтерски.

По занимању је дипломирани економиста, ожењен је и отац двоје дјеце

 

 

 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

Секретар Скупштине општине Мркоњић Град Милена Малешевић,

дипломирани правник.

         На конститутивној сједници изабрани одборници  Скупштине општине бирају предсједника и  потпредсједника Скупштине на временски период трајања мандата Скупштине.

Комисија за избор и именовање, награде и признања након обављених консултација са политичким странкама које партиципирају у Скупштини општине, предлаже једног или више кандидата за избор Предсједника Скупштине. Предсједник постаје онај кандидат који добије већину гласова од укупног броја одборника у Скупштини.

             Избор потпредсједника Скупштине врши се према истом поступку као и избор предсједника.

           Предсједник Скупштине општине заступа и представља Скупштину  општине и предсједава њеним сједницама. Потпредсједник Скупштине општине помаже у раду Предсједнику у обављању послова из његовог дјелокруга, замјењује га у случају одсутности и обавља друге послове из дјелокруга рада предсједника које му он одреди.