Водич за самосталне предузетнике

Водич за самосталне предузетнике

Водич садашњим и потенцијалним будућим предузетницима пружа сљедеће информације:


►  о појму, предностима и недостацима пословања у форми предузетника
►  поступку регистрације код различитих органа до почетка пословања
►  обавези пријаве промјене насталих у току пословања (промјена података, привремени престанак, трајни престанак...)
► одговорности предузетника за обавезе у току пословања
информације о могућим видовима подршке и као, и изворима додатних информација.
 
 

"Водич за самосталне предузетнике"