Јавне набавке

Јавне набавке

Одлука о усвајању Плана ЈН у складу са ребалансом буџета

План ЈН у складу са Ребалансом буџета за 2019. годину

Одлука о усвајању Плана ЈН у складу са буџетом за 2020. годину

План ЈН за 2020. годину

Одлука о покретању поступка за набавку лож уља

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку лож уља

Уговор за лож уље

Одлука о покретању поступа за набавку хране и прехрамбених производа

Одлука о избору најповољнијег понуђача за Лот 1 – набавка хране

Уговор о набавци хране и прехрамбених производа

Одлука о обустави поступка за Лот 2 и 3

Одлука о наставку поступка за Лот 2 и 3

Одлука о поништењу поступка за месо и пекарске производе

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача-Месо и месни производи за 2019. годину-Тропик

Одлука о поништењу поступка-месо 2019.године

Одлука о покретању поступка набавке меса за 2019. годину

Измјене и допуне Плана ЈН за 2018. годину у складу са Ребалансом

Одлука о избору понуђача за лож уље за 2019. годину

Одлука о избору понуђача за набавку робе-Храна и прехрамбени производи за 2019.-ЛОТ 1 и ЛОТ 3

Одлука о поништењу дијела поступка-Храна и прехрамбени производи за 2019.-поништење ЛОТ 2

Одлука о усвајању плана јавних набавки за 2019. годину

Одлука о покретању набавке лож уља за 2019. годину

Одлука о покретању набавке хране и прехрамбених производа по лотовима за 2019. годину

Измјене плана јавних набавки за 2018. годину

 Одлука о покретању поступка за  набавку лож уља

Уговор за лож уље

Измјене и допуне плана јавних набавки за 2017. годину

Одлука о усвајању измјена плана ЈН за 2016. годину и измјене и допуне плана ЈН за 2016. годину

 Одлука о покретању Јавне набавке и Конкурентски захтјев за Лот-2

Одлука о поништењу поступка Јавне набавке меса и месних производа 

Конкурентски захтјев за набавку хране и прехр.производа по лотовима за 2017.годину

Одлука о покретању јавне набавке хране и прехрамбених производа за 2017.годину

План јавних набавки за 2017. годину

План јавних набавки за 2016.годину

Конкурентски захтјев за набавку лож уља

Одлука о избору најповољнијег понуђача

Одлука о набавци хране у 2016. години

Конкурентски захтјев за набавку хране и прехрамбених производа по лотовима за 2016. год

Одлука о избору најповољнијег понуђача

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача за Лот 1 и 3

Одлука о избору понуђача за Лот-2

Одлука о поништењу поступка

Одлука о додјели уговора

Одлука о именовању Комисије за јавне набавке 2

Одлука о покретању поступка

Одлука о поништењу поступка јавне набавке

Oдлука о покретању поступка набавке меса и месних производа за потребе ЈУ Дјечији вртић „Миља Ђукановић“ Мркоњић Град за 2016.годину

Одлука о поништењу поступка јавне набавке

Одлука о покретању поступка јавне набавке

Одлука о додјели уговора за јавну набавку робе

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку меса  за 2016.год.

Одлука о именовању Комисије за јавну набавку- лож уље за 2016/2017.годину

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку лож уља

Обавјештење о резултату поступка јавне набавке лож уља

Записник о оцјени понуда -лож уље 

Одлука о закључивању Уговора за набавку лож уља за радну 2016/2017. годину 

 Одлука о избору комисије за јавне набавке 2016-2017. године

Одлука о покретању поступка набавке лож уља за радну 2017. годину

Тендер лож уље 2017. година

Записник са отварања понуда за лож уље

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку лож уља

Обавјештење понуђачима о резултату ЈН лож уља за радну 2017/2018. годину

Одлука о закључивању уговора за набавку лож уља за радну 2017/2018. годину

Одлука о измјени Плана јавних набавки за 2017.годину

Измјена Плана јавних набавки за 2017. годину

Измјена Плана јавних набавки за 2017. годину

Измјена Плана јавних набавки за 2017. годину

Измјена Плана јавних набавки за 2017. годину

План јавних набавки за 2018. годину

Измјене и допуне Плана Јавних набавки за 2017. годину у складу са ребалансом

Измјене и допуне Плана ЈН за 2018. годину у складу са усвојеним буџетом

Одлука о избору најповољнијег понуђача

Одлука о покретању поступка за набавку меса

Одлука о покретању поступка

Одлука о поништењу поступка

Одлука о усвајању измјена и допуна Плана Јавних набавки за 2017. годину

Одлука о усвајању Плана ЈН У склaду са буџетом за 2018. годину

Oдлука о избору најповољнијег понуђача за набавку меса