ISO 9001:2008

         СИСТЕМ УПРАВЉАЊА КВАЛИТЕТОМ - Општинска управа oпштине Мркоњић Град је успоставила, документовала, имплементирала, одржава и стално побољшава систем управљања квалитетом, усклађен са захтјевима стандарда ИСО 9001:2008.

       Општинска управа је успоставила систем управљања квалитетом 2008. године, према тадашњим захтјевима стандарда ИСО, а већ наредне године је извршена сертификација према новој верзији стандарда из 2008. године, који носи назив 9001:2008. Циљ увођења овог стандарда јесте континуирано унапређење организације, послова, услуга и начина управљања Општинском управом, као јавним сервисом свих грађана, правних и других субјеката, који путем ње остварују своја права и обавезе. Користи од имплементације ИСО стандарда су: већа одговорност и свијест запослених, већа лојалност корисника услуга, боље искоришћавање времена и ресурса, повећање степена задовољства корисника услуга, континуирано унапређивање квалитета и ефикасности и др.

      Општинска управа општине Мркоњић Град је обновила свој сертификат 18.11.2014.године. Провјера испуњавања захтјева стандарда ИСО 9001:2008, испуњавања захтјева сертификацијског правилника за системе управљања и прилика за побољшање, показала је континуитет и успјешност примјењеног система у пословној пракси. Ресертификација је обављена од стране Словенског института за квалитет и метрологију „SIQ“ из Љубљане, чију вјеродостојност сертификата потврђују Словенска акредитација (SA) и међународно удружење сертификацијских тијела IQNet. 

 

  

 

 

 

Политика квалитета општине Мркоњић Град