Подстицајни програми Републике Српске

Подстицајни програми Републике Српске

Листа инвестиционих подстицаја у Републици Српској по институцијама које их додјељују

Завод за запошљавање Републике Српске

  • Субвенције за самозапошљавање и запошљавање код послодаваца лица из утврђене   циљне групе
  • Субвенције за запошљавање приправника са високом и вишом стручном спремом

             Више на страници  (http://www.zzzrs.net/index.php/javni_pozivi/)

Министарство науке и технологије Републике Српске

 

Гарантни фонд Републике Српске

 

Гарантни фонд РС и Комерцијална банка а.д. Бањалука потписали су 14.02.2018. године Анекс уговора о пословно-техничкој сарадњи, којим се уводе двије гарантно-кредитне линије уз посебне услове и то:

1. Гарантно-кредитна линија за подршку, развој и унапређење пољопривреде на подручју Републике Српске и Брчко Дистрикта БиХ и

2. Гарантно-кредитна линија за подстицај развоја привредних субјеката са подручја Републике Српске и Брчко Дистрикта БиХ .

 

       Више информација на линковима: