Подстицајни програми општине Мркоњић Град

Подстицајни програми општине Мркоњић Град

ПОДРШКА ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД ИНВЕСТИТОРИМА

 

                 Скупштина Општине Мркоњић Град годишње усваја  Програм за подстицај привредног развоја општине Мркоњић Град чији је општи циљ унапређење амбијента за пословање МСП и предузетника и подршка развоју пољопривреде.

Програм за подстицај привредног развоја општине Мркоњић Град можете преузети овдје

Програмом се издвајају средства за:

Суфинансирање МСП и предузетника спроведено је кроз сљедеће пројекте:

  • Подршка запошљавања незапослених лица
  • Подршка самозапошљавања незапослених лица
  • Суфинансирање запошљавања приправника са завршеном ВСС
  • Подршка пројектима развоју дрвопрераде                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Извјештај о реализацији Програма за подстицај привредног развоја у 2017. години