Преглед обрачуна накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и ренте

Преглед обрачуна накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и ренте