ДАМ

ДАМ

Агенција за привредни развој у оквиру служби за локални економски развој има улогу кооринатора развојних процеса у оквиру сектора предузетништа и пољопривреде, односно предлаже скупштини развојне проограме и врши њихову реализацију, идентификује и друге екстерне  изворе за подршку активностима овог сектора.
 

Контакт: 050 214 257;

е-пошта: dam@teol.net