Водич за инвестиционе овјекте - од локацијске до употребне дозволе

Водич за инвестиционе овјекте - од локацијске до употребне дозволе

Да бисте укњижили објекат потребно је да се спроведе неколико процедуралних активности које су детаљно објешњене у водичу за инвестиционе објекте - од локацијске до употребне дозволе.