Сарадник за сарадњу са инвеститорима

Сарадник за сарадњу са инвеститорима

Сарадник за сарадњу са инвеститорима у Одјељењу за привреду и финансије

Наташа Арежина - Самостални стручни сарадник за аналитичке послове и рад са инвеститорима 

Контакт: 

 Тел.050/220-931;   

 Факс; 050/220-954;  

 mail: kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba 

 n.arezina@mrkonjic-grad.rs.ba

 web: www.mrkonjic-grad.rs.ba

Дјелокруг послова:

 • успоставља контакте и стара се о привлачењу нових инвеститора у општину,
 • предлаже и даје мишљења о потребним мјерама за ефикасан и успјешан развој и активности из области локалног економског развоја,
 • прати прописе из области економског развоја,
 • одржава и унапређује односе са свим институцијама везано за питања економског развоја,
 • прати технолошки развој, конкурентност и отварање нових тржишта,
 • припрема програме едукације за потребе развоја МСП-а,
 • пружа помоћ у реализацији директних домаћих и иностраних улагања у МСП-
 • прати, анализира и извјештава о резултатима подстицајних мјера за развој МСП-а,
 • обавља и друге мјере и задатке у вези развоја МСП-а у складу са законом и развојним плановима развоја општине Мркоњић Град,
 • врши израду извјештаја за потребе скупштине,
 • учествује у изради и импплементацији стратегије и других планова општине