Кабинет начелника општине

Кабинет начелника општине

Кабинет начелника општине из оквира локалног економског развоја има координирајућу улогу у припреми и изради стратешких планова развоја. Припрема годишње акционе планове имплементације стратегије и извјештаје о њиховој реализацији. Координира активности на припреми стратешких пројеката за имплементацију и идентификује изворе за њихово финансирање. 

 Контакт: 050 220 956

e-mail: kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba