Активна понуда радне снаге

На крају 2016.године на Бироу за запошљавање Мркоњић Град, на евиденцији незапослених лица налазило се 2.773  лица, док је на 31.03.2017. године се налазило 2.757 лица. Од тога, на крају 2016.године, активно је тражило запослење  1.878 лица, док је у марту тражило запослење 1.861 лице. По другом основу (ради остваривања других права)  у 2016.години јављало се 895 лица, а у марту 2017. године 896 лица. 

 

 

 

Увидом у  стручну спрему незапослених лица  у марту 2017. године на евиденцији је видљиво да предњаче квалификована лица, која имају удио у незапосленим са 39,4%, након чега су лица са средњом стручном спремом са 25,1% и неквалификовани лица са 23,4%. 

 

          

 

На основу квалификационе структуре  незапослених лица је видљиво да конфекционари и кројачи која имају највћи удио у незапосленим лицима  са 16,5%, након чега су продавачи са 14,6%, а  потом матруранти гимназије са 12,6%, што је детаљније приказано у претходном графикону.

 

 

 

Када је у питању старосна структура незапослених лица крајем марта 2017. године, треба истаћи да највећи удио у незапосленим лицима имају лица од 35 до 40 година  старости са 12,4%, затим лица од 40 до 45 година са 12,1% и лица од од 50 до 55 заузимају 11,8%, а лица од 40 до 45 заузимају 11,1% што је представљено у графикону.