Активна понуда радне снаге

Активна понуда радне снаге

 На крају 2018.године на Бироу за запошљавање Мркоњић Град, на евиденцији незапослених лица налазило се 2.439  лица, док је на 31.03.2019. године се налазило 2.388 лица. Од тога, на крају 2018.године, активно је тражило запослење  1.159 лица .  

Структура незапослених лица (активних тражиоца посла ) по стручној спреми

 

Увидом у  стручну спрему незапослених лица  у децембру 2018. године на евиденцији је видљиво да предњаче квалификована лица, која имају удио у незапосленим са 17.79%, након чега су лица са средњом стручном спремом са 13.53% и неквалификована лица са 9.55%

 

Када је у питању старосна структура, треба истаћи да највећи дио популације имају лица од 50-60 година  старости затим лица од 24-30 година и лица од 45-50 година. 

                                                                    Старосна структура

           

 

На основу квалификационе структуре  видљиво је да конфекционари и кројачи имају највћи удио, након чега су матруранти гимназије а  потом продавачи што је детаљније приказано у графикону.

 

          Најбројније квалификације