Основни подаци о радној снази

Основни подаци о радној снази

Општина Мркоњић Град  по задњем попису има 18.136 становника, од  тога радна снага износи 34,72% од укупног становништва.

Радну снагу у марту 2019. године чини  6.296 лица, односно укупан број запослених лица и укупан број незапослених лица, што је представљено у наредним графиконима.   

 

Из претходног графикона видљив је констанатан благи тренд повећања броја запослених, тако да у односу на 2012. годину у 2018. години имамо повећање броја запослених за око 570 лица или за 14,65%. 

 

Претходни графикон показује опадајући тренд из године у годину када су у питању сва незапослена лица са подручја општине Мркоњић Град, тако да имамо у односу на 2012. годину, у 2018. години смањење броја незапослених за 23,35 % или 743 лица.