Олакшице

Олакшице

 Поштовани инвеститори,

У складу са својим стратешким опредјељењима општина Мркоњић Град свим инвеститорима нуди сљедеће олакшице:
 

Које се односе на инвестиције у пословној зони Подбрдо

Почетна цијена парцела по 1 m²:
4,00 КМ за парцеле до 5.000 m²,
3,30 КМ за парцеле преко  5.000 m² (једна или више).
 
Уговорена цијена непокретности умањује се за:
 • 10% у случају запошљавања од 10 до 30 радника,                        
 • 20% у случају запошљавања од 31 до 50 радника,                       
 • 30% у случају запошљавања 51 и више радника.
Општина Мркоњић Град ће:
 • обезбиједити потребну инфраструктуру,
 • извршити пренамјену пољопривредног земљишта у грађевинско,
 • извршити поврат уплаћених накнада за уређење грађевинског земљишта и ренту: 
  • до 50% од висине свих уплаћених накнада, 
  • инвеститори који уложе више од 1.000.000,00 КМ и запосле преко 50 радника имају  
  • право  на поврат 80% од уплаћених накнада.

 Олакшице у пословању привредних субјеката које се односе на комуналну таксу (.doc) 


Поред законом предвиђених случајева од плаћања команлне таксе ослобађају се:

 • Привредна друштва и предузетници у првој години пословања. Физичко лице које оствари једном право на ослобађање од плаћања комуналне таксе за истицање фирме за једну занатско-предузетничку дјелатност и исту одјави, нема право на ово ослобађање у наредних пет година.
 • Привредно друштво и занатско предузетничке дјелатности које у години за коју пријављују плаћање комуналне таксе за истицање фирме повећају укупан број запослених радника у односу на претходни порески период ослобађају се:

o   За укупно увећан број до два радника - 25% од утврђеног износа комуналне таксе за истицање фирме,

o   За укупно увећани број од три до пет радника – 40% од утврђеног износа комуналне таксе за истицање фирме,

o   За укупно увећан број од шест до десет радника – 75% од утврђеног износа комуналне таксе за истицање фирме,

o   За укупно увећан број од једанаест и више радника – ослобађају се у потпуности од плаћања комуналне таксе за истицање фирме за тај порески период.

 • У износу од 50% од утврђене комуналне таксе за истицање фирме ослобађају се занатско – предузетничке дјелатности у ванурубаном подручју општине Мркоњић Град.
 
Скупштина Општине Мркоњић Град годишње усваја  Програм за подстицај привредног развоја општине Мркоњић Град чији је општи циљ унапређење амбијента за пословање МСП и предузетника и подршка развоју пољопривреде, који детаљније можете погледати у банеру под називом "Подстицајни програми општине Мркоњић Град"