Пословна зона „Подбрдо“ - Мјесто ваших инвестиција

Пословна зона „Подбрдо“ - Мјесто ваших инвестиција

Поштовани инвеститори,

Инвестирајте у пословну зону „Подбрдо“ по повољним условима:
 
Почетна цијена парцела по 1 m²:
4,00 КМ за парцеле до 5.000 m²,
3,30 КМ за парцеле преко  5.000 m² (једна или више).
 
Уговорена цијена непокретности умањује се за:
 • 10% у случају запошљавања од 10 до 30 радника,                        
 • 20% у случају запошљавања од 31 до 50 радника,                       
 • 30% у случају запошљавања 51 и више радника.
 
Општина Мркоњић Град ће:
 • обезбиједити потребну инфраструктуру,
 • извршити пренамјену пољопривредног земљишта у грађевинско,
 • извршити поврат уплаћених накнада за уређење грађевинског земљишта и ренту: 
  • до 50% од висине свих уплаћених накнада, 
  • инвеститори који уложе више од 1.000.000,00 КМ и запосле преко 50 радника имају  
  • право  на поврат 80% од уплаћених накнада. 
За све даље информације стоји Вам на располагању менаџер пословне зоне "Подбрдо", Младен Тодоровић-Начелник Одјељења за привреду и финансије. 

Контакт:

Тел.050/220-925;   

Факс; 050/220-954;  

mail: m.todorovic@mrkonjic-grad.rs

web: www.mrkonjic-grad.rs.ba

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

План инвестирања у пословну зону „ПОДБРДО“ (.xls)

Пријава на јавни оглас за продају непокретности у својини Општине Мркоњић Град (.doc)

Успјешна продаја парцела на првом позиву за изградњу пословне зоне Подбрдо 

РП Пословна зона "Подбрдо" - Електро фаза

 РП Пословна зона "Подбрдо" - Водоводна инфраструктура

 

 РП Пословна зона "Подбрдо" - Фекална канализација

 

► РП Пословна зона "Подбрдо" - Кишна канализација